Προστασία καταναλωτή

Περιγραφή
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία συλλογή των βασικότερων νομοθετημάτων του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή, τα οποία είναι ταξινομημένα σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα έχουν ενταχθεί τα βασικά νομοθετήματα (Σύνταγμα, Αστικός Κώδικας και Ν 2251/1994), καθώς και ο πρόσφατος Ν 3297/2004, με τον οποίο συστάθηκε νέα ανεξάρτητη αρχή με τίτλο «Συνήγορος του Καταναλωτή». Στη συνέχεια παρατίθενται ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις χρηματοπιστωτικές και επενδυτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης (με αναφορά στο νέο Ν 3229/2004), την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών, την εμπορική αντιπροσωπεία, τη χρηματοδοτική μίσθωση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τουριστικές υπηρεσίες, τα οργανωμένα ταξίδια, τη χρονομεριστική μίσθωση, τις τηλεπικοινωνιακές – ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις ιατρικές και νομικές υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Ακολουθούν οι κοινοτικές και εθνικές ρυθμίσεις που αφορούν στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων. Η τελευταία ενότητα αναφέρεται στη δικονομική προστασία των καταναλωτών. Οι ενδεικτικές νομολογιακές αναφορές σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφία και τις σχετικές διατάξεις βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει πώς η αναφερόμενη νομοθεσία εφαρμόζεται και ερμηνεύεται στην πράξη. Περαιτέρω, σημαντικό πλεονέκτημα του έργου είναι το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο (152 σελ.), που διευκολύνει σημαντικά την επιστημονική έρευνα. Αποτελεί ένα εύχρηστο και απαραίτητο εργαλείο όχι μόνο για τον εφαρμοστή του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, αλλά και για κάθε καταναλωτή που ενδιαφέρεται να έχει γνώση του νομικού πλαισίου προστασίας των οικονομικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων του.Ο Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καράκωστας γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1943. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’όπου και απεφοίτησε το 1966.
Ομιλεί Γερμανικά, Αγγλικά και Ιταλικά.
Το 1968 ενεγράφη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και έκτοτε ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου με παραστάσεις τόσο στον Άρειο Πάγο όσο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το 1973 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Regensburg της Γερμανίας.
Το 1983 διορίζεται καθηγητής στην έδρα του Αστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές, Εμπράγματο Δίκαιο και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο), Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, Δίκαιο Προστασίας της Προσωπικότητας και ΜΜΕ και Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος. Επίσης διδάσκει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, όπου αντικείμενο της διδασκαλίας είναι το Δίκαιο Περιβάλλοντος.
Ο Καθηγητής Ιωάννης Καράκωστας είναι Γραμματέας της Ενώσεως Αστικολόγων Ελλάδος, Μέλος της Ενώσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς επίσης Μέλος της Ενώσεως Δικονομολόγων και της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών.
Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της Εταιρίας Ευβοϊκών Σπουδών.
Ο κ. Καράκωστας διετέλεσε Κοσμήτωρ της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το διάστημα 2000-2003, ενώ από το 2003 έως σήμερα είναι Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το Σεπτέμβριο του 2006 είναι Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγγραφέας: Καράκωστας Γιάννης Κ.
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 960-272-273-8
Σελίδες: 1184
Κατηγορίες: Αστικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 36.00 €