Προγραμματισμός με τη χρήση Matlab

Περιγραφή
Το βιβλίο “Προγραμματισμός με τη χρήση MATLAB” δεν αποτελεί μόνο ένα εγχειρίδιο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος του MATrix LABoratory (MATLAB), αλλά και μια εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους και στους επιστημονικούς υπολογισμούς με τη χρήση του.
Σκοπός των συγγραφέων είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος του MATLAB μέσω βασικών αλγοριθμικών διαδικασιών και στη συνέχεια η επίλυση βασικών μαθηματικών προβλημάτων με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων.
Για την επίλυση των προβλημάτων, δεν χρησιμοποιούνται μόνο οι ενσωματωμένες εντολές του MATLAB, αλλά γίνεται ανάπτυξη αλγοριθμικών διαδικασιών για την περαιτέρω εξάσκηση του αναγνώστη.
Τέλος, το σύγγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αρχάριους και πεπειραμένους προγραμματιστές του περιβάλλοντος MATLAB για την επίλυση προγραμμάτων και εφαρμογών στα Μαθηματικά, Φυσική, Επιστήμη των μηχανικών και Οικονομική Επιστήμη και ιδιαίτερα σε όσους χρησιμοποιούν επιστημονικούς και αριθμητικούς υπολογισμούς.
Η έκδοση αυτή απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, μηχανικούς και επιστήμονες των θετικών επιστημών και πληροφορικής.

Συγγραφέας: Γραββάνης Γεώργιος, Γιαννουτάκης Κωνσταντίνος
Εκδότης: Γκιούρδας Β.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-387-780-8
Σελίδες: 328
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Προγραμματισμός

Τιμή σε ιστοσελίδες: 31.00 €