Προγραμματισμός Η/Υ με Matlab


Περιγραφή
Στις μέρες μας, το Matlab αποτελεί ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον για επιστημονικούς υπολογισμούς με ενσωματωμένο περιβάλλον γραφικών και μια πληθώρα εργαλειοθηκών για διάφορες επιστημονικές εφαρμογές. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο από την ακαδημαϊκή κοινότητα και από τη βιομηχανία χρησιμοποιούν το Matlab για τις ανάγκες τους.
Στο παρόν βιβλίο συνδυάζεται με επιτυχία η “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ” με τη “Χρήση της γλώσσας προγραμματισμού του Matlab”. Ο συγγραφέας εισάγει τον αναγνώστη με απλό και κατανοητό τρόπο στις βασικές έννοιες του Προγραμματισμού Η/Υ με τη γλώσσα προγραμματισμού του Matlab, μία από τις πλέον διαδεδομένες και μοντέρνες γλώσσες προγραμματισμού.
Στο βιβλίο περιγράφονται με σαφήνεια όλες οι έννοιες και οι αρχές που είναι απαραίτητες σε έναν προγραμματιστή για να δημιουργήσει τους δικούς του κώδικες υπολογισμού. Περιέχεται ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός Παραδειγμάτων εντολών (210), Πινάκων (40) και Σχημάτων (79). Επιπλέον, στο τέλος των περισσότερων κεφαλαίων δίνονται λυμμένα παραδείγματα που αφορούν γενικές εφαρμογές της ύλης του κάθε κεφαλαίου.
Το βιβλίο είναι απολύτως κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό σύγγραμμα σε ένα εισαγωγικό μάθημα “Προγραμματισμού Η/Υ” που όλες οι πανεπιστημιακές σχολές θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης έχουν στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών τους.

Συγγραφέας: Στεφανάκος Χρήστος Ν.
Εκδότης: Γκιούρδας Β.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-387-856-1
Σελίδες: 408
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Προγραμματισμός

Τιμή σε ιστοσελίδες: 30.16 €