Προβλήματα και ασκήσεις στους αλγόριθμους

Περιγραφή
Με τον όρο «Αλγόριθμος» χαρακτηρίζεται κάθε καλώς ορισμένη, πεπερασμένη υπολογιστική διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος. Αποτελεί δε την κινητήρια δύναμη και το πνεύμα κάθε αποδοτικού προγράμματος υπολογιστή. Το παρόν βιβλίο αποτελεί μία προσπάθεια σύνοψης των κυριοτέρων εννοιών που αφορούν στην συστηματική μελέτη των Αλγορίθμων και των τεχνικών σχεδιασμού και αναλύσεώς τους μέσω μίας συλλογής ενδεικτικών προβλημάτων και ασκήσεων.
Η ύλη του βιβλίου είναι διαρθρωμένη σε ένδεκα κεφάλαια, που διακρίνονται σε τέσσερα Μέρη και ένα Παράρτημα:
Βασικές Έννοιες (Κεφάλαια 1-2), όπου παρουσιάζονται τα απαραίτητα μαθηματικά στοιχεία απόδειξης ορθότητας και ανάλυσης πολυπλοκότητας αλγορίθμων,
Βασικές Τεχνικές Σχεδίασης (Κεφάλαια 3-5), όπου μελετώνται τα κύρια χαρακτηριστικά των τριών τεχνικών σχεδίασης αλγορίθμων: διαίρει και βασίλευε, δυναμικός προγραμματισμός και απληστία,
Αλγόριθμοι Γραφημάτων (Κεφάλαια 6-9), το οποίο αφορά στην αναπαράσταση και διερεύνηση των ιδιοτήτων κατευθυνόμενων και μη γραφημάτων, και τους κύριους αλγορίθμους υπολογισμού επικαλύπτοντων δένδρων, κόστους βεβαρημένων μονοπατιών και τιμών ροών σε δίκτυα μεταφοράς και εφαρμογών τους,
Κλάσεις Πολυπλοκότητας (Κεφάλαια 10-11), όπου εισάγονται η Θεωρία Υπολογισμού και οι κλάσεις πολυπλοκότητας, με την βοήθεια των πολυωνυμικών αναγωγών, και οι τεχνικές προσέγγισης λύσεων και ευρετικών επιλύσεως δύσκολων προβλημάτων,
Παράρτημα, με τις κύριες μαθηματικές σχέσεις και ορισμούς, την βασική ορολογία στα γραφήματα και τους Αφηρημένους Τύπους Δεδομένων που προσδιορίζουν την λειτουργικότητα των κεντρικών δομών δεδομένων.
Κάθε κεφάλαιο εξετάζει συνοπτικά τα κύρια σημεία της αντίστοιχης θεωρίας, παρουσιάζοντας αναλυτικά χαρακτηριστικά ζητήματα. […]
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)Ο Π. Δ. Μποζάνης διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων από την ίδρυσή του, οργανώνοντας τα μαθήματα Διακριτά Μαθηματικά (ΗΥ104), Δομές Δεδομένων (ΗΥ206), Ανάλυση Αλγορίθμων (ΗΥ208), Γραφικά Η/Υ (ΗΥ520) και Τεχνολογίες Αλγορίθμων (ΗΥ608-ΠΜΣ). Έχει συνεργαστεί με ΕΜ του Π.Πατρών και το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Από τον Οκτώβριο του 2007 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΜΗΥΤΔ. Έχει δημοσιεύσει πρότυπες επιστημονικές εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις περιοχές: Δομές Δεδομένων, Υπολογιστική Γεωμετρία, Ανάκτηση Πληροφορίας, Αλγόριθμοι και Ανάλυση Αλγορίθμων, Τεχνικές και Δομές Αποθήκευσης και Ανάκτησης σε Δευτερεύουσα Μνήμη για Δεδομένα Πολυμέσων, Βάσεις Δεδομένων για Χωρικά ή/και Χρονικά Αντικείμενα. Έχει συγγράψει τα βιβλία «Δομές Δεδομένων: Ταξινόμηση και Αναζήτηση με Java», «Δομές Δεδομένων, Aλγόριθμοι: Σχεδιασμός και Ανάλυση και Αλγόριθμοι», «Προβλήματα και Ασκήσεις στους Αλγορίθμους».

Συγγραφέας : Μποζάνης Παναγιώτης Δ.
Εκδότης : Τζιόλα
Έτος έκδοσης : 2009
ISBN : 960-418-186-6
Σελίδες : 492
Σχήμα : 25χ18
Κατηγορίες : Αλγόριθμοι

Τιμή σε ιστοσελίδες: 39.20 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.