Προβλήματα ευθύνης στους ομίλους επιχειρήσεων

Περιγραφή
Στη μελέτη ερευνάται η αστική ευθύνη της μητρικής επιχειρήσεως για υποχρεώσεις των θυγατρικών της και η συναφής προστασία των δανειστών.
Η στάθμηση των συγκρουόμενων συμφερόντων δανειστών και επιχειρήσεων του ομίλου γίνεται πέρα από συνταγματικές αξιολογήσεις, με κριτήρια που αναπτύχθηκαν από τη θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου. Αξιοποιείται η θεωρία της άρσεως της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και τονίζεται η σημασία της καλής πίστεως και των χρηστών ηθών, ιδίως σε σχέση με τις ΑΚ 914 και 919.
Χωριστά εξετάζεται η ευθύνη της μητρικής επιχειρήσεως λόγω ανεπαρκούς κεφαλαιοδοτήσεως της θυγατρικής, η προστασία των εργαζομένων ως ιδιαίτερης κατηγορίας «δανειστών» και η παρουσιαζόμενη δυσχέρεια αποδείξεως, για τη θεμελίωση της ευθύνης κατά το ισχύον δίκαιο.
Η έρευνα ολοκληρώνεται με παράθεση και κριτική της νομολογίας.

Συγγραφέας : Δερμιτζάκη Φωτεινή Δ.
Εκδότης : Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης : 2001
ISBN : 960-15-0555-5
Σελίδες : 324
Σχήμα : 21χ14
Κατηγορίες : Εμπορικό δίκαιο, Αστικό δίκαιο
Σειρές : Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως

Τιμή σε ιστοσελίδες: 18.15 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.