Πρακτικός οδηγός ασφαλιστικού εργατικού και συνταξιοδοτικού δικαίου

Περιγραφή
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
Μέρος Α’: Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού-Συνταξιοδοτικού Συστήματος:
Κεφ. Α’) Αρχές και Όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
Κεφ. Β’) Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών.
Κεφ. Γ’) Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα.
Κεφ. Δ’) Ενιαίοι κανόνες εισφορών – Πόροι – Αποκεφαλαιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
Κεφ. Ε’) Ενιαίος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.
Κεφ. ΣΤ’) Τροποποίηση διατάξεων Ε.Τ.Ε.Α. και ρυθμίσεις πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Κεφ. Ζ’) Προνομιακές Παροχές ηλικιωμένων και υπερηλίκων.
Κεφ. Η’) Διαχρονικό δίκαιο και λοιπές διατάξεις κοινωνικοασφαλιστικού περιεχομένου.
Μέρος Β’:
1) Ρυθμίσεις οφειλών προς Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και άλλα θέματα
2) Όλες οι αλλαγές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό στο Δημόσιο: (Μείωση μηνιαίων αποδοχών – Περικοπές συντάξεων – Μείωση του εφάπαξ 27% – Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων) – Τί σύνταξη θα πάρετε με το νέο Ασφαλιστικό, με πίνακες και παραδείγματα. Με πόσα χρόνια βγαίνετε στη σύνταξη. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος παλαιών και νέων ασφαλισμένων. Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτη-συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Αντιμετώπιση εκκρεμών περιπτώσεων.
3) Τροπολογία – Αιτιολογική έκθεση – Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης για την ενίσχυση της απασχόλησης: Kίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
4) Υποχρεώσεις εργοδοτών στην επιθεώρηση εργασίας: Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας. Γνωστοποίηση των συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης εκ περιτροπής. Τήρηση ειδικού βιβλίου κανονικών αδειών και υπερωριών. Θεώρηση βιβλίων δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων/βυτιοφόρων, τουριστικών λεωφορείων, οικοδομικών και τεχνικών έργων.
5) Νομοθεσία – Καταγγελία σύμβασης – Αποζημίωση – Πίνακας αποζημιώσεων – Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
6) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016
7) Βασικοί κωδικοί πακέτου κάλυψης (Κ.Π.Κ.) Μισθωτών απασχολουμένων σε Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις (από 1-1-2003) πλην ειδικών περιπτώσεων (π.χ. εφημερίδες, αεροπορικές επιχειρήσεις κ.λπ.).
Τέλος περιλαμβάνει σημαντικές δικαστικές αποφάσεις του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επκρατείας και Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Συγγραφέας: Μπουλέρος Μιλτιάδης
Εκδότης: Αρναούτη
Έτος έκδοσης: 2016
ISBN: 960-9764-92-4
Σελίδες: 720
Κατηγορίες: Ασφαλιστικό δίκαιο , Εργατικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 55.50 €