Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου 2β: Ενοχικό δίκαιο ειδικό μέρος

Περιγραφή
Στο παρόν περιέχονται πρακτικά θέματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, αναφερόμενα -κατά τον τίτλο τους- σε επί μέρους ενοχικές έννομες σχέσεις. Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, εκτός από το κύριο πρόβλημα, σε κάθε θέμα θίγονται ή εμπλέκονται και άλλα προβλήματα του Ενοχικού Δικαίου – πράγμα που ανταποκρίνεται και στην ενότητα του συστήματος. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν αποκλείεται και συνδυασμός των διάφορων θεμάτων σε ένα θέμα (όπως, άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται στην πράξη τα νομικά προβλήματα).

Συγγραφέας: Σπυριδάκης Ιωάννης Σ.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-15-2230-1
Σελίδες: 244
Κατηγορίες: Αστικό δίκαιο, Ενοχικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 20.86 €