Ποσοτική και ποιοτική μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών

Περιγραφή
Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει με κατανοητό και ολοκληρωμένο τρόπο τις αρχές χρήσης των τεχνικών της προσομοίωσης γεγονότων διακριτού χρόνου (discrete event simulation) και της συστημικής δυναμικής (system dynamics) ως εργαλείων μοντελοποίησης και ανάλυσης επιχειρηματικών διαδικασιών και λήψης αποφάσεων για διοικητικά και οργανωσιακά προβλήματα. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να μάθουν με ποιους τρόπους η μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών στον υπολογιστή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο επίλυσης προβλημάτων σε μια σειρά από εφαρμογές.
Η προσομοίωση αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη τεχνική μελέτης και ανάλυσης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων. Η προσομοίωση υιοθετεί ένα έμμεσο τρόπο μελέτης: αντί δηλαδή να μελετήσουμε το σύστημα που μας ενδιαφέρει απευθείας, δημιουργούμε ένα εικονικό μοντέλο του συστήματος αυτού, συνήθως σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το μοντέλο αυτό προκειμένου να μελετήσουμε, να αναλύσουμε ή/και να πειραματιστούμε με το σύστημα. Αν έχουμε δημιουργήσει το μοντέλο προσομοίωσης σωστά, τότε μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ότι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξουμε μέσω της μελέτης και του πειραματισμού με το μοντέλο, θα ισχύουν και για το πραγματικό σύστημα.
Στα πλαίσια αυτού του βιβλίου, μας ενδιαφέρει η εφαρμογή της προσομοίωσης σε προβλήματα Διοικητικής Επιστήμης, δηλαδή σε επιχειρηματικά και οργανωσιακά περιβάλλοντα. Σε τέτοια προβλήματα, η προσομοίωση αποτελεί ισχυρό όπλο για τη μελέτη πληθώρας πολύπλοκων συστημάτων, για παράδειγμα στους χώρους της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων.
Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε 13 κεφάλαια, κάθε ένα εκ των οποίων αναλύει μια διαφορετική πτυχή των τεχνικών μοντελοποίησης, έτσι ώστε να κατευθύνει τον αναγνώστη στα βασικά θέματα που θα αντιμετωπίσει όταν χρησιμοποιήσει τις τεχνικές αυτές στην πράξη.Ο Γιώργος Γιαγλής είναι αντιπρύτανης και καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με έμφαση στη Διοίκηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο παρελθόν έχει επίσης διατελέσει επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέκτορας στο Brunel University (Μεγάλη Βρετανία) και επισκέπτης καθηγητής στα University of London (Mεγάλη Βρετανία), Sidney Institute of Technology (Αυστραλία), Polytechnic Institute at New York (ΗΠΑ) και University of Jyvaskyla (Φινλανδία). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στα πεδία των κινητών και ασύρματων εφαρμογών, διάχυτα πληροφοριακά συστήματα, σχεδιασμό επιχειρησιακών μοντέλων και προσομοίωσή τους και αξιολόγηση πληροφορικών συστημάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 120 άρθρα σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά και σε παγκόσμια συνέδρια, συμπεριλαμβανομένου του “Information Systems Journal”, του “International Journal of Electronic Commerce”, και του “International Journal of Information Management”. Έχει γράψει ή εκδόσει 12 βιβλία και τόμους έρευνας. Είναι μέλος σε συντακτικές επιτροπές επτά επιστημονικών περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων των Telecommunications Policy, International Journal of Mobile Communications και Business Process Management Journal. Από το 2001 και έπειτα, είναι ο Διευθυντής του ISTLab Wireless Research Center.

Συγγραφέας: Γιαγλής Γεώργιος Μ., Καραγιαννάκη Αγγελική
Εκδότης: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-9443-14-1
Σελίδες: 436
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Διοίκηση και οργάνωση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 14.06 €