Πολυεθνισμός και παγκοσμιοποίηση

Περιγραφή
[…] Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί να θέσει από μια άλλη επιστημονική σκοπιά προβλήματα κοινωνικά που συναρτώνται με χώρους γεωγραφικούς, χώρους κοινωνικούς, χώρους διαφορετικών εθνοτήτων σε πλαίσιο πολιτικής συνύπαρξης και συμβιβασμών με τις νέες σε εξέλιξη καταστάσεις. Κύριος στόχος είναι να εκφράσει και να υποστηρίξει επιλογές πάνω σε θέματα και ζητήματα που θα μπορούσαν, μέσα στην σύγχρονη πραγματικότητα, να συμβάλουν στην διασφάλιση των δικαίων και δικαιωμάτων των λαών μέσα στην ταχύρρυθμη απαξίωση αρχών που κάποτε ενέπνεαν αναζητήσεις και διεκδικήσεις. […]Η Παρύσατις Παπαδοπούλου – Συμεωνίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί και επί δέκα χρόνια μαθήτρια του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, συνέχισε σπουδές αρχιτεκτονικής, μουσικής, ακουστικής και πολεοδομίας – χωροταξίας στην Αυστρία και Γερμανία. Παρακολούθησε, επίσης στη Γερμανία, “Σπουδές Ανατολικής Ευρώπης”. Στα άμεσα ενδιαφέροντά της εντάσσονται ζητήματα ανάπτυξης και πολιτικής, ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, καθώς και έρευνα αρχείων. Μέλος επιτροπών (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) επιστημονικών εκδόσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ. καθώς και επιτροπών στα πλαίσια της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Μέλος συλλόγων σωματείων και άλλων φορέων.

Συγγραφέας: Παπαδοπούλου – Συμεωνίδου Παρύσατις
Εκδότης: Κυριακίδη Αφοί
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-343-730-1
Σελίδες: 174
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Εθνολογία , Παγκοσμιοποίηση, Πολυπολιτισμικότητα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 10.98 €