Πολιτική δικονομία

Περιγραφή
Σκοπός του βιβλίου είναι η συστηματική ερμηνεία του ισχύοντος αστικού δικονομικού δικαίου. Ο πρώτος τόμος περιέχει τις κατωτέρω ενότητες:
– Τα θεμέλια της πολιτικής δίκης
– Τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης
– Τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και τα όριά της
– Την αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων
– Τα βασικά υποκείμενα της δίκης
– Την πλειονότητα των διαδίκων
– Τη συμμετοχή τρίτων στη δίκη
– Τις διαδικαστικές προϋποθέσεις και το αντικείμενο της δίκης
– Τις μορφές δικαστικής προστασίας
– Τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές.
Τα ανωτέρω θέματα αντιμετωπίζονται με βάση:
– Το ισχύον στη χώρα μας δικονομικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του άμεσα εφαρμοζόμενου κοινοτικού δικαίου (ιδίως των Κανονισμών των Βρυξελλών Ι και ΙΙ).
– Τη συστηματική αξιολόγηση της εθνικής νομολογίας, καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο έργο αυτό η νομολογία τίθεται στην «πρώτη γραμμή» των εργαλείων ερμηνείας του δικαίου.
– Την αναλυτική παράθεση των απόψεων της θεωρίας και τον προβληματισμό για την εξεύρεση των πλέον πρόσφορων λύσεων για το κάθε θέμα.
Τα επιχειρήματα του συγγραφέα τεκμηριώνονται με ακριβολογία και σαφήνεια, τα δε θέματα που θίγονται αναλύονται σε μεγάλη έκταση και με κάθε λεπτομέρεια, καθιστώντας το βιβλίο απαραίτητο βοήθημα σε κάθε νομικό που ασχολείται με τη θεωρία και την πρακτική του δικαίου.

Συγγραφέας : Νίκας Νικόλαος Θ.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2003
ISBN : 960-301-781-7
Σελίδες : 686
Τόμος : 1
Σχήμα : 25χ18
Κατηγορίες : Πολιτική δικονομία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 70.50 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.