Πληροφορική και επαγγέλματα υγείας

Περιγραφή
Το βιβλίο αυτό αφορά όσους αναπτύσσουν ή χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα που τεκμηριώνουν, οργανώνουν, αυτοματοποιούν ή απλοποιούν το έργο που προσφέρεται στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Στο βιβλίο αυτό:
– Παρουσιάζονται τα υποσυστήματα που συνθέτουν ένα Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΝΠΣ).
– Προσδιορίζεται ο κύκλος πραγματοποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων.
– Ορίζεται το Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) – Laboratory Information System (LIS).
– Εξηγείται τι είναι και πως γίνεται η επικοινωνία ΕΠΣ και ΝΠΣ.
– Εξετάζεται η αναγκαιότητα κωδικοποιήσεων της Ιατρικής πληροφορίας.
– Εξετάζονται τα ICD, ICPC, SNOMED, MeSH, UMLS, GALEN, GRAIL, READ, DRG, ATC, LOINC, ICPM, κλπ.
– Διακρίνεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
– Ορίζεται τι είναι Ιατρικός Φάκελος και τι είναι οργάνωση σε Επεισόδια.
– Εξετάζονται οι τεχνολογικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των Ιατρικών Απεικονιστικών Συστημάτων.
– Εξετάζονται τα Ραδιολογικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΡΠΣ).
– Εξετάζονται τα συστήματα PACS.
– Αναπτύσσεται το πρωτόκολλο DICOM.
– Ορίζονται και επεξηγούνται οι βασικές μέθοδοι επεξεργασίας ιατρικής εικόνας.
– Ορίζεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων υγείας.
– Εξετάζονται οι προτάσεις διαλειτουργικότητας: GEHR, OpenEHR, HL7, HL7 RIM, HL7 CDA, CEN EHRcom, DICOM WADO, DICOM SR και IHE.
– Εξετάζονται τα λογιστικά φύλλα και η συμβολή τους στην επίλυση προβλημάτων για τα επαγγέλματα υγείας.
– Ορίζεται η διαχείριση δεδομένων με σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ).
– Μελετούνται οι δυνατότητες των ΒΔ, από αναζήτηση και εμφάνιση πληροφορίας μέχρι κατασκευή εφαρμογής καταχώρησης και ενημέρωσης δεδομένων ιατρικού εργαστηρίου.
– Παρουσιάζεται ένα σχεσιακό σχήμα για ΝΠΣ.
– Εξετάζεται η αποθήκευση και η συμπίεση Ιατρικής εικόνας.

Συγγραφέας: Καρανικόλας Νικήτας Ν.
Εκδότης: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-6759-57-1
Σελίδες: 424
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Υγεία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 27.65 €