Πληροφοριακά συστήματα

Περιγραφή
Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές και διοικητικά στελέχη, με στόχο να τους βοηθήσει να κατανοήσουν: α) Την επιχειρηματική σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και β) τις δυνατότητες και τη σωστή χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, αναφορικά με τα Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΕΠΣ). Περιλαμβάνει δύο μέρη:
Το 1ο μέρος (Θεωρία) αναφέρεται στα ΕΠΣ και εστιάζει στις σύγχρονες πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων. Καλύπτει τις συνθέσεις των ΕΠΣ, σε αντιστοιχία με τις επιχειρηματικές πληροφοριακές ανάγκες. Εξετάζει σε βάθος τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και τις τάσεις στην εξέλιξη του Υλικού, του Λογισμικού, της Μετάδοσης Δεδομένων και ειδικότερα: Τις Επικοινωνίες Υπολογιστών, τα Δίκτυα, το Επιχειρηματικό Λογισμικό, τις Βάσεις Δεδομένων, τις Γλώσσες Προγραμματισμού, το Διαδίκτυο, τον Παγκόσμιο Ιστό, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, την Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση και την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων.
Το 2ο μέρος (Πράξη) αναφέρεται σε εφαρμογές Λογισμικού και περιλαμβάνει τα εξής: Εφαρμογές Διαχείρισης Πληροφοριακών Δεδομένων με τα προγράμματα ΜS-Access και ΜS-Excel, Ανάπτυξη ιστοσελίδων με τη γλώσσα ΗΤΜL, Εισαγωγή στον Οπτικό Προγραμματισμό με τη γλώσσα Visual Basic, Μεταφορά αρχείων με το πρωτόκολλο FTP και άλλα θέματα.Ο Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου είναι καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (BILab) και υπεύθυνος του Κέντρου τηλεκπαίδευσης του Ο.Π.Α. Έχει πρώτο πτυχίο στα Μαθηματικά και στη Φυσική από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1969) και Διδακτορικό τίτλο (Ph.D) από το τμήμα της Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του St. Andrews της Σκωτίας (1979).
Έχει διδάξει σε πολλά προπτυχιακά προγράμματα θέματα πληροφορικής και επιχειρηματικής πληροφορικής, όπως στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στο τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α. και σε πολλά σεμινάρια για οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πριν γίνει μέλος ΔΕΠ του Ο.Π.Α., είχε διατελέσει για αρκετά χρόνια σύμβουλος ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικής πληροφορικής. Παλαιότερα εργάσθηκε ως αναλυτής συστημάτων, με συμμετοχή σε πολλά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους αναφέρονται σε ποικίλες περιοχές εφαρμογών της πληροφορικής, όπως: “Επιχειρηματική Πληροφορική”, “Πληροφοριακά Συστήματα”, “Μαζική Εξατομίκευση”, “Ασαφής Λογική”, “Ηλεκτρονικό Εμπόριο”, “Τηλεκπαίδευση” και άλλα. Είναι επίσης συγγραφέας πάνω από είκοσι διδακτικών βιβλίων στον τομέα του, μεταξύ των οποίων αναφέρονται τα εξής: “Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων”, “Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων για Επιχειρηματικά Στελέχη”, “Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων”, “Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS-Excel”, “Προγραμματισμός με τη γλώσσα Visual Basic”, “Στοιχεία Μετάδοσης Δεδομένων Δικτύων Υπολογιστικών Συστημάτων”, “Διαχείριση Λογισμικού Υποστήριξης Διοικητικών Αναγκών”.

Συγγραφέας: Παπαθανασίου Ελευθέριος Α., Καρδαράς Δημήτριος Κ.
Εκδότης: Μπένου Γ.
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-8249-86-4
Σελίδες: 781
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Πληροφοριακά συστήματα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 45.50 €