Περικλής το μεσουράνημα της Αθήνας. Περικλής ο αρχιτέκτονας μιας εποχής

Περιγραφή
“Ζώμεν τωόντι υπό πολίτευμα, το οποίον δεν επιζητεί ν’ αντιγράφη τους νόμους των άλλων, αλλ’ είμεθα ημείς μάλλον υπόδειγμα εις τους άλλους παρά μιμηταί αυτών. Και καλείται μεν το πολίτευμά μας δημοκρατία, λόγω του ότι η κυβέρνησις του κράτους ευρίσκεται όχι εις τας χείρας των ολίγων, αλλά των πολλών. Αλλά διά μεν των νόμων ασφαλίζεται εις όλους ισότης δικαιοσύνης διά τα ιδιωτικά των συμφέροντα, ενώ υπό την έποψιν της κοινής εκτιμήσεως, έκαστος πολίτης προτιμάται εις τα δημόσια αξιώματα, όχι διότι ανήκει εις ωρισμένην κοινωνικήν τάξιν, αλλά διά την προσωπικήν του αξίαν, εφόσον διακρίνεται εις κάποιον κλάδον”.O Pierre Brule γεννήθηκε το 1943 και είναι καθηγητής της ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Rennes-II στην Haute-Bretagne της Γαλλίας. Οι έρευνές του αφορούν στην ελληνική κοινωνία και θρησκεία. Εκτός της πλούσιας αρθρογραφίας του, μ.ά. Η Κρητική Πειρατεία (Les Belles Lettres, 1978), Η Κόρη των Αθηνών κατά την κλασική εποχή (Les Belles Lettres, 1987) κ.ο.κ. εξέδωσε πρόσφατα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Rennes μονογραφία με τίτλο “Η ελληνική πολιτεία” 1994.

Συγγραφέας: Brulé Pierre, Λιάμπη Κατερίνη
Μεταφραστής: Τζαρδή – Παραβάντη Νάντια
Εκδότης: Δεληθανάσης
Έτος έκδοσης: 1997
ISBN: 960-7372-48-4
Σελίδες: 176
Σχήμα: 18χ13
Κατηγορίες: Αθήνα – Ιστορία, Αρχαία
Σειρές: Ανακαλύψεις: Ιστορία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 5.66 €