Περιβάλλον και βιομηχανική ανάπτυξη

Περιγραφή
[…] Με τη συγγραφή αυτή, που αποτελεί συμπλήρωμα του Α΄ τόμου, δεν τίθεται μόνον η “επιστημονική βάση” αιτίας, δημιουργίας και αντιμετώπισης ενός οικολογικού προβλήματος, αλλά προτείνονται και συγκεκριμένα μέτρα, όπως εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου αλλά και του κοινωνικού συνόλου, θέσπιση και εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας στην παραγωγή και χρήση ενέργειας, λήψη μέτρων και επιλογή κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστάσεων. Κατά τον γράφοντα, το συγκεκριμένο πόνημα αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονο τεχνικό, καθόσον μπορεί να τον διευκολύνει στη μελέτη, σχεδιασμό και εξεύρεση των πλέον κατάλληλων για την προστασία του περιβάλλοντος μεθόδων και λύσεων, γενικότερα. […] (από τον πρόλογο του Π. Κορωνάκη)

Συγγραφέας: Καλδέλλης Ιωάννης Κ., Κονδύλη Αιμιλία Μ.
Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 960-351-601-5
Σελίδες: 528
Τόμος: 2
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Απόβλητα , Οικονομική ανάπτυξη, Περιβάλλον – Προστασία, Βιομηχανία, Περιβάλλον, Περιβαλλοντική πολιτική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 28.18 €