Πανδέκτης μισθώσεων και οροφοκτησίας

Περιγραφή

Το έργο αυτό έχει σκοπό να αποτελέσει “εργαλείο” του νομικού της πράξης στο δίκαιο των μισθώσεων και της οροφοκτησίας. Σε έναν τόμο, παρουσιάζεται ένα πλήρες έργο, με πλούσια νομολογία και αντίθετες απόψεις, απαλλαγμένο από απεραντολογίες και περιττά στοιχεία, τα οποία θα το καθιστούσαν δύσχρηστο. Το έργο χωρίζεται σε δύο βιβλία. Το πρώτο βιβλίο περιλαμβάνει τη μίσθωση πράγματος (μίσθωση Αστικού Κώδικα, εμπορικές μισθώσεις (π.δ. 34/1995), μισθώσεις για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών (ν. 3130/ 2003) και υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ., τις μισθώσεις περιπτέρων). Περιέχεται επίσης και η δικονομία των σχετικών διαφορών. Το δεύτερο βιβλίο περιλαμβάνει το θεσμό της οροφοκτησίας, η οποία αποτελεί ένα τμήμα του αστικού δικαίου ιδιαιτέρως δύσκολο, λόγω της ατελούς ρυθμίσεώς της στο νόμο. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε ο θεσμός της οροφοκτησίας να παρουσιασθεί κατά τρόπο εύληπτο. Γι’ αυτό χωρίστηκε σε τρία βασικά μέρη: α) τη σύσταση της οροφοκτησίας, β) τη λειτουργία της οροφοκτησίας χωρίς κανονισμό και γ) τη λειτουργία της οροφοκτησίας σε περίπτωση που έχει συνταχθεί κανονισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών. Το δίκαιο των μισθώσεων και το δίκαιο της οροφοκτησίας έχουν χωριστά ευρετήρια, για ευκολότερη χρήση από τον αναγνώστη. Τα ευρετήρια του τμήματος των μισθώσεων και η σχετική νομοθεσία έχουν τυπωθεί σε χρωματιστό χαρτί, για να διαχωρίζεται το πρώτο από το δεύτερο βιβλίο. Στο διάστημα από την 8η έκδοση, μέχρι σήμερα, υπήρξε σημαντική νομολογιακή κίνηση, τόσο στα θέματα των μισθώσεων, όσο και της οροφοκτησίας. Έτσι το έργο εμπλουτίστηκε με τις νεότερες νομολογιακές εξελίξεις αλλά και νομοθετικές ενημερώσεις χωρίς όμως να διαταραχθεί η δομή του όλου έργου.

Συγγραφέας: Κατράς Ιωάννης Ν.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-15-2237-2
Σελίδες: 1320
Κατηγορίες: Αστικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 89.00 €