Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό σύστημα υγείας

Περιγραφή
[…] Η παρούσα μελέτη αποπειράται να διερευνήσει την σχέση δημόσιου και ιδιωτικού στον υγειονομικό τομέα στην Ελλάδα και παράλληλα να εξηγήσει την ροπή προς την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Η προσέγγιση του ρόλου τον ιδιωτικού τομέα υγείας στην Ελλάδα επιχειρείται με ανάλυση τόσο της προσφοράς (ιδιωτικές δαπάνες, μέγεθος της αγοράς, κλάδοι δραστηριοποίησης τον ιδιωτικού τομέα υγείας, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι κλπ), όσο και της ζήτησης, σε μια προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου της προσφυγής σε ίδιες πληρωμές, για την κατανάλωση ενός αγαθού το οποίο στα πλαίσια του ΕΣΥ παρέχεται δωρεάν. Η προσέγγιση αυτή αφορά τόσο στις συνολικές όσο και στις επιμέρους δαπάνες υγείας των νοικοκυριών, τα οποία κατηγοριοποιούνται ως προς την γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης (κατηγορία και συγκεκριμένη περιφέρεια), το εισόδημα, το μέγεθος και την σύνθεση, την επαγγελματική θέση και το επάγγελμα του υπεύθυνου του νοικοκυριού.
Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στην αναζήτηση που τονίζει τις έντονες οργανωτικές και χρηματοδοτικές αδυναμίες του ΕΣΥ, οι οποίες οδήγησαν στην διαμόρφωση μιας ιδιαίτερα αρνητικής εικόνας για την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την προσφυγή ενός σημαντικού τμήματος της ζήτησης στον ιδιωτικό τομέα.
Το υλικό της μελέτης κατανέμεται σε επτά κεφάλαια, τα οποία είναι ταξινομημένα σε δύο θεματικές ενότητες. […]
(από την εισαγωγή του συγγραφέα)Ο Κυριάκος Σουλιώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος). Επιπλέον διδάσκει μαθήματα σχετικά με την πολιτική και οικονομία της υγείας και τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Σύμβουλος στη Διοίκηση του ΙΚΑ (2000-2001) και στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (2002-2004), Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄ ΠΕΣΥΠ Αττικής (2002-2004), Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2002-2006) και Διοικητικός Διευθυντής στο Μητέρα-Όμιλος Υγεία (2006-2007).
Από το 2007 μέχρι το 2010 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και επικεφαλής της Ομάδας Έργου για τη Βιωσιμότητα του Ταμείου Υγείας του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ).
Από τον Μάιο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011 ήταν Πρόεδρος του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), ενώ από τον Μάιο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2012, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Είναι Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες και της Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

Συγγραφέας: Σουλιώτης Κυριάκος Ν.
Υπεύθυνος Σειράς: Σούλης Σωτήρης
Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης: 2000
ISBN: 960-02-1452-2
Σελίδες: 287
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Υγειονομική πολιτική , Υγεία
Σειρές: Κοινωνικές Επιστήμες και Υγεία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 10.74 €