Ο παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος και το σχολείο εργασίας στην Ελλάδα

Περιγραφή
Η παρούσα μελέτη, αποτυπώνοντας τη ζωή και τη δράση του Θεόδωρου Κάστανου, αποσκοπεί στην εξέταση και διερεύνηση του έργου του (παιδαγωγικού, κοινωνικού και εθνικού), στην κριτική και συστηματική παρουσίαση των προσπαθειών του για την εφαρμογή του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα και στην καταγραφή και αιτιολόγηση των αντιδράσεων ή των διώξεων εναντίον του εκ μέρους της επίσημης πολιτείας, συγκεκριμένων ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων. Με αυτά τα δεδομένα η εργασία δεν είναι απλώς μια χρονολογική έκθεση γεγονότων και πράξεων (παρόλο που στην παρουσίαση της ζωής και της δράσης του Κάστανου ακολουθήθηκε χρονολογική σειρά, με τις αναγκαίες βέβαια παλινδρομήσεις από τη μια περίοδο στην άλλη), αλλά καταβλήθηκε προσπάθεια κριτικής σύνθεσης των στοιχείων που αποτυπώνουν τόσο την παιδαγωγική, κοινωνική και εθνική δράση του «άγνωστου» επί δεκαετίες Κάστανου όσο και τη διαμόρφωση και την εφαρμογή στην πράξη των παιδαγωγικών του αρχών, οι οποίες τον αναδεικνύουν σε έναν κορυφαίο παιδαγωγό της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής κίνησης των αρχών του εικοστού αιώνα στην Ελλάδα.Η Γλυκερία Κανδήρου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά την διάρκεια των σπουδών της ήταν υπότροφος του ΙΚΥ. Είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών με άριστα του ίδιου τμήματος και διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής με άριστα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Υπήρξε μέλος της τριμελούς συγγραφικής ομάδας, η οποία συνέγραψε, με την καθοδήγηση του καθηγητή Χ. Λ. Τσολάκη, τα σχολικά βιβλία «Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσικές Ασκήσεις» για την Α΄, Β΄ και Γ΄ γυμνασίου και «Γλωσσικές Ασκήσεις για το ενιαίο λύκειο» για την Α΄, Β΄ και Γ΄ λυκείου. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες που αφορούσαν θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης και την αποτελεσματική διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο γυμνάσιο και το λύκειο. Έχει διδάξει, εκτός από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στο πρόγραμμα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγγραφέας : Κανδήρου Γλυκερία Β.
Εκδότης : Θερμαϊκός
Έτος έκδοσης : 2013
ISBN : 960-9547-26-5
Σελίδες : 560
Σχήμα : 25χ16
Κατηγορίες : Παιδαγωγική – Ιστορία, Εκπαίδευση – Ιστορία – Ελλάς

Τιμή σε ιστοσελίδες: 15.80 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.