Ο νέος κώδικας διοικητικής δικονομίας

Περιγραφή
Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας μετά από μακρά κυοφόρηση, κυρώθηκε με το ν. 2717/1999 [“Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας” (ΕτΚ Α΄, φ. 97 17ης Μαΐου 1999)]. Στη συνέχεια, υπέστη περιορισμένες αλλαγές, τροποποιήθηκε δε σε ευρεία έκταση τόσο με το ν. 3659/2008 [“Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις” (ΕτΚ Α΄, φ. 77 της 7ης Μαΐου 2008)] όσο και με τα άρθρα 13-45 του ν. 3900/2010 [“Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις” (ΕτΚ Α΄, φ. 213 της 17ης Δεκεμβρίου 2010)]. Η ισχύς των νέων ρυθμίσεων άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2011.
Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνεται κωδικοποιημένο το κείμενο του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Οι επιμέρους διατάξεις του παρατίθενται με αναφορά στην πηγή τους, δηλαδή στο νομοθέτημα που τις εισήγαγε. Τον τόμο συμπληρώνουν τα βασικά κείμενα των τροποποιήσεων του 2008 και του 2010 -αιτιολογική έκθεση και σχέδιο νόμου, Πρακτικό της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής και Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής- καθώς επίσης κατ’ άρθρο και θεματικό ευρετήρια.Ο Θανάσης Ξηρός είναι δικηγόρος και διδάκτορας του τμήματος πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες και άρθρα για το δίκαιο των πολιτικών κομμάτων, το εκλογικό δίκαιο, το πολιτικό χρήμα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και την ιστορία των συνταγματικών θεσμών σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το έργο του μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής: “Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων” (2003), “Ζητήματα εκλογικού δικαίου” (2007), “Τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα” (2007), όλα από τις εκδόσεις “Αντ. Σάκκουλα”, Αθήνα – Κομοτηνή.

Συγγραφέας: Ξηρός Αθανάσιος Γ.
Υπεύθυνος Σειράς: Παπαδημητρίου Γεώργιος Δ. 1944-2009, Μακρυδημήτρης Αντώνης
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-15-2451-7
Σελίδες: 406
Κατηγορίες: Κώδικας διοικητικής δικονομίας
Σειρές: Διοίκηση και Πολιτεία: Τεκμήρια

Τιμή σε ιστοσελίδες: 26.70 €