Ο Ιερός Ιουστίνος

Περιγραφή
[…] O Ιουδαϊκός ανταγωνισμός, οι πολιτικοί διωγμοί, η λαϊκή αντιπάθεια, η συντηρητική θρησκευτική μνησικακία και το πάθος, ως και αι αντίζηλοι φιλοσοφίαι προεκάλεσαν την εμφάνισιν της αρχαιοτέρας ομάδος των Χριστιανών Απολογητών εκ των οποίων ο Ιερός Ιουστίνος ήτο ο πλέον αξιόλογος, και του οποίου τα έργα υπήρξαν τα πλέον πλήρη και τυπικά. Ούτω, διαφαίνεται, πρόσφορον, εν συνεχεία, όπως δώσωμεν, πρώτον, εις μίαν επαρκή περιγραφήν, μίαν άποψιν του Ρωμαϊκού κόσμου από τας, πολιτικήν, θρησκευτικήν και φιλοσοφικήν, απόψεις του, καθ’ όσον δια τούτου εκάστη θα καταστή, περισσότερον κατανοητή, ως θα προχωρήσωμεν εν συνεχεία εις την εξέτασιν της σκέψεως του ιδίου του ιερού Ιουστίνου, φιλοσόφου και μάρτυρος.
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)Ο Επίσκοπος Κατάνης Ιάκωβος (Γεώργιος) Πηλίλης γεννήθηκε στα Μέγαρα Αττικής, και σπούδασε Θεολογία, Φιλοσοφία, Συγκριτική Θρησκειολογία και Βυζαντινή και Εκκλησιαστική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Λονδίνο, στο Fordham University, και Columbia University της Νέας Υόρκης. Μετά από εξαίρετες και λαμπρές σπουδές, του απονεμήθηκε το δίπλωμα «Master of Arts» και το δίπλωμα «Doctor of Philosophy». Υπηρέτησε ως κληρικός την Ελλάδα, την Αγγλία και τη Νέα Υόρκη, και προήχθη σε Επίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σήμερα βρίσκεται και υπηρετεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Συγγραφέας : Ιάκωβος Πηλίλης Επίσκοπος Κατάνης
Εκδότης : Ιδιωτική Έκδοση
Έτος έκδοσης : 2008
ISBN : 960-93-0628-4
Σελίδες : 255
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Χριστιανοί

Τιμή σε ιστοσελίδες: 18.96 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.