Ο ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας και αι μικρογραφίαι του κώδικος αυτού

Περιγραφή
Περί του βίου και του έργου του ζωγράφου και μικρογράφου Γεωργίου Κλόντζα, πλην της υπογραφής του εις εννέα φορητάς εικόνας και του επωνύμου βιβλιογραφικού σημειώματος εις το τέλος του μικρογραφημένου του κώδικος, ουδέν έτερον εγνωρίζομεν.
Ο Σπυρίδων Λάμπρος, ο Κωνσταντίνος Σάθας, ο Giuseppe Gerola, o Antonio Munoz, ο Ανδρέας Ξυγγόπουλος, ο Sergio Bettini, o Κωνσταντίνος Μέρτζιος, ο Μανόλης Χατζηδάκης, η Sandra Marconi, o Βασίλειος Λαούρδας, ο Μανούσος Μανούσακας, ο Στυλιανός Αλεξίου, ο Elpidio Mioni, ο Σωτήριος Μεσσήνης, ο Αλέξανδρος Εμπειρίκος, ο Ιωάννης Χασιώτης, και τίνες άλλοι, ησχολήθησαν μερικώς και επ’ ευκαιρία με τον Κρήτα καλλιτέχνην.
Με οδηγόν τας χρονολογημένας εικόνας και την σημείωσιν του κώδικος και καθ’ υπόδειξιν του καθηγητού Μανούσακα, επί εν έτος συνεχώς – ως υπότροφος ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας κατά το 1970-71 -διεξήλθον όλους τους σωζομένους νοταρίους του Χάνδακος εις το Archivio di Stato της Βενετίας από του 1540-1610 αναζητών πληροφορίας περί του ζωγράφου. Κοπιώδης έρευνα επί χιλιάδων χειρογράφων σελίδων εις ελληνικήν ή δυσανάγνωστον βενετικήν διάλεκτον επέφερεν ικανοποιητικούς καρπούς. Εις ακολουθούν κεφάλαιον δια τα “βιογραφικά στοιχεία περί του ζωγράφου” ψηφιοθετούμεν τον βίον, την οικογενειακήν κατάστασιν, τα περιουσιακά στοιχεία και δίδομεν γενικήν εικόνα της παρουσίας του εις την γενέτειράν του.
[…]
(από τα προλεγόμενα του βιβλίου)

Συγγραφέας: Παλιούρας Αθανάσιος Δ. ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εκδότης: Γρηγόρη
Έτος έκδοσης: 1977
ISBN:
Σελίδες: 417
Σχήμα: 29χ21
Κατηγορίες: Ζωγράφοι, Έλληνες, Ζωγραφική, Ελληνική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 43.45 €