Ο ευρωπαϊκός χώρος στο πέρασμα στον 21ο αιώνα

Περιγραφή
Στη γηραιά ήπειρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, στο πέρασμα στον 21ο αιώνα, βασικοί συντελεστές διαμόρφωσης του συστήματος των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων -όπως η αυξανόμενη διεθνοποίηση της οικονομίας, βασικές πολιτικές της Ε.Ε., οι τεχνολογίες αιχμής, οι τάσεις απελευθέρωσης στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, η διαχείριση παραδοσιακά ελεγχόμενων από τη διοίκηση τομέων από μικτά σχήματα ιδιωτικού/δημοσίου- μεταλλάσσουν/μετασχηματίζουν ριζικά τη διάρθρωση του ευρωπαϊκού/κοινοτικού εδάφους.
Αφετηρία της προσέγγισης αποτελεί η αρχή, σύμφωνα με την οποία ο αγροτικός και ημιαγροτικός χώρος, η πόλη, η πολεοδομική συνάθροιση, η περιφέρεια, το δίκτυο των αστικών κέντρων, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα αρθρωμένο και αλληλοεπηρεαζόμενο σύστημα, στενά συνδεδεμένο και αλληλεξαρτώμενο, κόμβο του οποίου αποτελεί το πλέγμα των αστικών κέντρων, και φέροντα οργανισμό το σύστημα μεταφορών και επικοινωνιών.
Στα ανωτέρω επενεργούν οι προαναφερθέντες συντελεστές, οι οποίοι διαμορφώνουν μια νέα διαπλοκή σχέσεων, με τις δυνάμεις που προσδιόριζαν -ακόμα και στην κοντινή μας μεταβιομηχανική πόλη- την εξέλιξη του χώρου.
Η παρούσα έκδοση στοχεύει να αναλύσει τις βασικές αυτές παραμέτρους, να επεξεργαστεί τις αλληλεπιδράσεις τους και να προτείνει στρατηγικές για την πορεία των ευρωπαϊκών πόλεων/αστικών κέντρων/αστικών συστημάτων, στο λυκαυγές του 21ου αιώνα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου.
Κύριο άξονα της προτεινόμενης μεθοδολογίας αποτελεί η “γεωχωροταξία” ή η γεωστρατηγική χωροταξία, η σχεδιαστική δηλαδή προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων μορφών εδαφικότητος, που προκύπτουν πρωτίστως από την οικουμενοποίηση των όρων ανταλλαγών κεφαλαίου, τεχνογνωσίας, υπηρεσιών, στελεχών, τεχνολογίας, από τις διεθνείς και εθνικές πολιτικές και τη διάχυση της καινοτομίας στο χώρο.Ο Σταύρος Τσέτσης είναι Αρχιτέκτονας, (IUAV), Πολεοδόμος/Χωροτάκτης (IUAV), Διδάκτωρ του ΕΜΠ. Από 30ετίας ασχολείται με θέματα αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το διάστημα 1985-1989 εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συνεργάτης του Προέδρου Επιτροπής Μεταφορών του Σώματος. Από το 1990 παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Διεθνείς Οργανισμούς, Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος και στον Ιδιωτικό τομέα, για ζητήματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, χωροταξίας, μεταφορών, καινοτομίας, περιβάλλοντος. Διετέλεσε μεταξύ άλλων, επικεφαλής Τεχνικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (2005) και Αξιολογητής Περιφερειακού Σκέλους του ΚΠΣ (1992-1994). Το γραφείο του έχει εκπονήσει σειρά μελετών, ενδεικτικά αναφέρονται: Το Αναπτυξιακό Σχέδιο για τη Δυτική Αττική (1993-1994), το Σχέδιο Αναβάθμισης μέρους του 2ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων (2000-2004), το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το σχεδιασμό της περιαερολιμενικής περιοχής του Δήμου Σπάτων (1996-1999), τα Επιχειρησιακά Σχέδια Τουριστικής Ανάπτυξης του Δέλτα Πηνειού της Ν.Α. Λάρισας (2003-2004), του Φορέα Διαχείρισης Προστασίας Περιβάλλοντος της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (2007-2008), το αναθεωρημένο χωροταξικό σχέδιο Δήμου Μυκόνου (2005-2006), τα ΓΠΣ Δήμων Πεταλούδων (2001-2008) και Δήμου Αφάντου (2002-), ενώ είναι σύμβουλος για τον καθορισμό χρήσεων γης και βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Ροδίων (2008-). Είναι συγγραφέας 14 βιβλίων -μονογραφίες, επιμέλεια, συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους- και έχει δημοσιεύσει 120 και πλέον άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο και σε τεχνικά οικονομικά και ειδικευμένα έντυπα, με αντικείμενο τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, τη διαρθρωτική πολιτική της ΕΕ, την κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική στον τομέα των Μεταφορών. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια και έχει κληθεί να δώσει διαλέξεις σε πολλά Πανεπιστήμια. Από το 2005, το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στη μορφή της αναδυόμενης αστικότητας, την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Συγγραφέας: Τσέτσης Σταύρος Χ.
Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης: 2001
ISBN: 960-02-1471-9
Σελίδες: 342
Σχήμα: 28χ21
Κατηγορίες: Αστική ανάπτυξη

Τιμή σε ιστοσελίδες: 18.79 €