Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Περιγραφή
“Πάσαν την ελπίδαν ημών επί τον Θεόν μόνον θήσωμεν. Και πάσαν την μέριμναν ημών επ’ αυτόν μόνον ρίψωμεν, και εκ πάσης θλίψεως, αυτός ημάς ρύσεται· και πάντα τον βίον, αυτός ημάς διαθρέψει. Πάντα μεν άνθρωπον εκ ψυχής αγαπήσωμεν· επί μηδενί δε ανθρώπω τη ελπίδα θήσωμεν· ότι εφ’ όσον ο Κύριος συντηρεί ημάς, και οι φίλοι πάντες ημάς περιέπουσι, και οι εχθροί πάντες ημάς αδυνατούσιν. Είπαν δε ο Κύριος ημάς εγκαταλείπη, τότε και οι εχθροί πάντες καθ’ ημών ισχύουσιν. Αλλά και ο εις εαυτόν θαρρών, πεσείται πτώμα εξαίσιον· ο δε φοβούμενος τον Κύριον, υψωθήσεται”.
Άγιος Μάξιμος Ομολογητής

Μεταφραστής: Παΐσιος Μοναχός, Παΐσιος Αγιορείτης Γέροντας 1924-1994, Παΐσιος Μοναχός Νεοσκητιώτης
Συγγραφέας: Παΐσιος Μοναχός Νεοσκητιώτης
Εκδότης: Ιερά Καλύβη Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-98873-2-5
Σελίδες: 103
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Άγιοι

Τιμή σε ιστοσελίδες: 4.53 €