Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Περιγραφή
[…] Πάντως, ο βίος και η πολιτεία του Κοσμά του Αιτωλού αποτελούν ιεράν παρακαταθήκην, εθνικόν κεφάλαιον. Πρέπει να γνωσθούν, όσον το δυνατόν ευρύτερον οι σκληροί αγώνες του δια την Ορθοδοξίαν και η μεγίστη συμβολή του εις την προετοιμασίαν της επαναστάσεως του Εικοσιένα. Πρέπει να γνωσθούν, επίσης όσα έκαμε δια τα γράμματα, δια την προστασίαν του παιδιού, δια την εξύψωσιν της γυναικός. Μήπως δεν είναι ενδιαφέρον να γνωσθούν ωσαύτως οι προφητείες του, οι οποίες μέχρι σήμερον εξεπληρώθησαν κατά γράμμα, τα πολλά και ποικίλα θαύματα, τα οποία επετέλεσε ζων και μετά θάνατον, ακόμη δε και οι περίεργες “ξερριζωτές” κατάρες του και η γνωριμία του με τον περιβόητον Αλή πασάν, όστις κατά παράδοξον αντίφασιν των πραγμάτων, πρώτος αυτός, ετίμησεν επισήμως τον Κοσμάν τον Αιτωλόν ως Άγιον;
Ελπίζω, ότι το μικρό τούτο βιβλίο μου, που αποτείνεται κυρίως εις το ευρύ κοινόν, παρουσιάζει την εικόνα του μεγαλείου και της ψυχικής ανατάσεως του ήρωος αυτού της Ορθοδοξίας και του Έθνους και ας θεωρηθεί, ως ευλαβικόν αφιέρωμα εις την μνήμην του αγνού εκείνου Έλληνος και Ιερομάρτυρος των τελευταίων χρόνων, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του μεγάλου Ιεραποστόλου.
(από τον πρόλογο της 1ης έκδοσης)

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος Αρχιμανδρίτης
Εκδότης: Ορθόδοξος Τύπος
Έτος έκδοσης: 2008
ISBN: 960-98420-0-3
Σελίδες: 480
Σχήμα: 16χ12
Κατηγορίες: Άγιοι
Σειρές: Βίοι Αγίων

Τιμή σε ιστοσελίδες: 7.12 €