Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Περιγραφή
Το βιβλίο αυτό αποτελεί τις διαλέξεις του συγγραφέα στο δεύτερο εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία που άρχισε το Μάρτιο του 2002. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο διδάσκεται στην ειδικότητα της Οργάνωσης και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ανάμεσα σε άλλα τρία γνωστικά αντικείμενα όπως η Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων, η Ναυτιλιακή Λογιστική και τα Ειδικά θέματα Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης.
Στις διαλέξεις αυτές έγινε προσπάθεια να μην υπάρχει επικάλυψη με την ύλη των 3-4 όμοιων σε κάποιο βαθμό προπτυχιακών γνωστικών αντικειμένων μου (Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Management Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι & II & Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων). Για το λόγο αυτό οι διαλέξεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν συνέχεια των προπτυχιακών διαλέξεων. Για την ακρίβεια δόθηκε έμφαση στην Οργάνωση τόσο των Χερσαίων Επιχειρήσεων όσο και των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Επαναλάβαμε και εδώ την τεχνική που έχουμε ακολουθήσει και στα προηγούμενα βιβλία μας που είναι μια ισορροπημένη παρουσίαση των χερσαίων και ναυτιλιακών τρόπων οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Κατά τον τρόπο αυτό ο φοιτητής λαμβάνει μια δίπλευρη γνώση ώστε να είναι αυτοδύναμος. Η έμφαση φυσικά και η εμβάθυνση δίνεται στη Ναυτιλιακή πλευρά, στην οποία ο συγγραφέας έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
(Πρόλογος του βιβλίου)Ο Αλέξανδρος Γουλιέλμος έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Brunel. Εργάστηκε για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την τράπεζα American Express (ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις) και τα Ηνωμένα Ναυπηγεία Περάματος και Ιτέας. Επίσης για τα ναυπηγεία Αλιβερίου Α.Ε. και τον Όμιλο Εταιρειών Thenamaris Ships Management Inc. από το 1977, περιλαμβανομένης και της διοίκησης εταιρείας Ναυτιλιακών Ασφαλίσεων. Δίδαξε στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς σας Ειδικός Επιστήμονας για δύο με τρία χρόνια. Το 1992 επανήλθε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σαν αναπληρωτής καθηγητής και το 1998 εξελέγη καθηγητής για το γνωστικό αντικείμενο των θαλάσσιων και παράκτιων βιομηχανιών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στη διοίκηση και οργάνωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στη ναυτιλιακή πολιτική, στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, στην ακτοπλοΐα και στην οικονομική των ναυπηγείων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα περιοδικά και από το 1991 έχει εκδώσει 7 συνολικά βιβλία και τέσσερεις μονογραφίες. Βιβλία: 1. Management ναυτιλιακών επιχειρήσεων 1993, 2. Διοίκηση και οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων 1994, 3. Διοίκηση παράκτιων και θαλάσσιων βιομηχανιών 1997, 4. Management ναυτιλιακών επιχειρήσεων 1996 2η εκδ. κ.ά.

Συγγραφέας: Γουλιέλμος Αλέξανδρος Μ.
Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-351-485-3
Σελίδες: 176
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Διοίκηση και οργάνωση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 12.76 €