Ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρήσεων με SAP

Περιγραφή
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μεγεθών, πιεζόμενες από τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, ξεπερνούν βαθμιαία το μοντέλο των “νησίδων μηχανοργάνωσης” και προχωρούν όλο και περισσότερο στην ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη του συνόλου των λειτουργιών τους. Η εξ αρχής δημιουργία νέων εξειδικευμένων συστημάτων για το σκοπό αυτό παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλό κόστος, γι’ αυτό και η λύση της χρήσης ενός από τα υπάρχοντα πακέτα “Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων” (Enterprise Resource Planning (ERP) Systems) αποτελεί συνήθως τη βέλτιστη λύση. Η λύση αυτή προσφέρει εκτεταμένη λειτουργικότητα, πολλές δυνατότητες μηχανογραφικής υποστήριξης όλων των λειτουργιών της επιχειρησης καθώς επίσης και των μεταξύ τους διασυνδέσεων, σε συνδυασμό με “λογικό” κόστος.
Ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα ERP συστήματα είναι το SAP. Χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο δυνατοτήτων και προσαρμοσιμότητας στις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, αλλά παράλληλα και από υψηλή πολυπλοκότητα. Το βιβλίο “Ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρήσεων με SAP” περιγράφει με απλό και κατανοητό τρόπο, με χρήση πολλών οθονών και σχημάτων, τις βασικές δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα κυριότερα υποσυστήματα του SAP, αποτελώντας ένα καλό εισαγωγικό κείμενο στο αντικείμενο αυτό. Συγκεκριμένα, αρχικά δίδεται μία εισαγωγική ενημέρωση για τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP) γενικότερα, αλλά και για ERP Σύστημα SAP ειδικότερα. Ακολουθεί μία περιγραφή της βασικής δομής της διεπαφής χρήστη του SAP. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικές δυνατότητες των κυριότερων υποσυστημάτων, όπως είναι το Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης (Financial Accounting – FI), τo Υποσύστημα Κοστολόγησης (Controlling – CO), το Υποσύστημα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (Human Capital Management – HCM) και το Υποσύστημα Παγίων (Asset Management – AM). Επίσης αναλύεται το Υποσύστημα Στρατηγική Διοίκηση Επιχείρησης (Strategic Enterprise Management – SEM), το οποίο έχει ως στόχο την υποστήριξη των ανώτερων διοικητικών λειτουργιών της επιχείρησης και της λήψης αποφάσεων. Τέλος, περιγράφεται η μεθοδολογία για την επιτυχημένη υλοποίηση έργων SAP σε μία επιχείρηση.
Το βιβλίο “Ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρήσεων με SAP” απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, όσο και σε στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων με τεχνολογικά ή διοικητικά καθήκοντα, που ενδιαφέρονται για μία εισαγωγική ενημέρωση στο ιδιαίτερα σημαντικό αλλά και πολύπλοκο αυτό ERP σύστημα.

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο, Λουκής Ευριπίδης Ν., Ανδριτσάκης Απόστολος, Διαμαντοπούλου Βασιλική
Εκδότης: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-6759-36-9
Σελίδες: 388
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Προγράμματα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 20.13 €