Οι ελληνικές τουριστικές εισπράξεις

Περιγραφή
Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του ΙΤΕΠ, το οποίο αποσκοπεί στην ανάδειξη των προβλημάτων του τουριστικού τομέα, στον ρόλο του στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση και κατ’ ακολουθία στην παροχή γνώσεως χρήσιμης στην διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής. Εν προκειμένω, είναι σημαντικό να γνωρίζομε όχι μόνο το απόλυτο μέγεθος του ποσού που δαπανά ο αλλοδαπός επισκέπτης στην χώρα μας, αλλά και την κατανομή αυτής της δαπάνης σε επιμέρους αγαθά και υπηρεσίες. Το απόλυτο μέγεθος της δαπάνης, ακόμη και ως μέσος όρος, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος που δαπανάται σε αμεσότερα ανταγωνίστριες χώρες αποκαλύπτει μεν τον βαθμό αποτελεσματικότητας, με τον οποίο αξιοποιούνται οι οικονομικοί πόροι που απασχολούνται στον τομέα, δεν εντοπίζει, όμως, συμπεριφορές, προτιμήσεις και διαφορετικότητες, εθνολογικές και άλλες, που θα μπορούσαν αξιοποιούμενες να καταστήσουν την τουριστική πολιτική αποτελεσματικότερη. Η κατανομή της δαπάνης του επισκέπτη υποδεικνύει τους κλάδους παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν κατάλληλα μέτρα πολιτικής για αξιοποίηση τυχόντων πλεονεκτημάτων. Ελπίζομε, ότι το πλήθος των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην μελέτη θα είναι χρήσιμο, όχι μόνο στους διαμορφώνοντες την τουριστική πολιτική, αλλά και στην επιχειρηματική κοινότητα και τους μελετητές των προβλημάτων του κλάδου.

Συγγραφέας: Παπανίκος Γρηγόρης Θ.
Εκδότης: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 960-87690-6-Χ
Σελίδες: 176
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Τουρισμός
Σειρές: Ειδικές Εκδόσεις

Τιμή σε ιστοσελίδες: 13.60 €