Οικονομικοί αντίλαλοι

Περιγραφή

“Οικονομικοί Αντίλαλοι”: Το ανά χείρας βιβλίον περιλαμβάνει κείμενα, τα οποία εδημοσιεύθησαν από τις αρχές του 1972 μέχρι τα τέλη του 1976 εντός του πλαισίου του προγράμματος “Οικονομικοί Αντίλαλοι”. Επρόκειτο για ένα εβδομαδιαίον σημείωμα οικονομικής επικαιρότητας, το οποίον μου ενεπιστεύθη το BBC. Το σύνολον των δημοσιευθέντων άρθρων ήταν αρκετά μεγαλύτερον, αλλά μετά από σαράντα χρόνια περίπου δεν διεσώθησαν όλα. Επιλογή σημειωμάτων δεν έγινε. Απλώς περιελήφθησαν όσα δεν εχάθησαν. Είχαν γραφή αρκετές βιβλιοκρισίες. Δυστυχώς δεν διεσώθη καμμία. Για λόγους συστηματικούς τα περιλαμβανόμενα άρθρα έχουν χωρισθή σε τρεις κατηγορίες, ήτοι Θέματα Ελληνικά, Βρετανικά και Γενικωτέρου Ενδιαφέροντος. Τέλος, όταν η έκτασις του σημειώματος υπερβαίνει τις 4-5 σελίδες, τούτο σημαίνει ότι αυτό εδημοσιεύθη σε δύο ή περισσότερες συνέχειες. Η αναγραφομένη εις το τέλος ημερομηνία είναι αυτή της τελευταίας εκφωνήσεως. Η εργασία αυτή δεν έχει ακαδημαϊκές φιλοδοξίες. Απεφάσισα την έκδοσίν της για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι μου δίδεται η δυνατότητα να ανατρέξω σε μίαν περίοδον της ζωής μου με τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες πλευρές της και να αναφερθώ στην διαβίωσήν μου στην Αγγλία και συνεπώς στο πέρασμά μου από το BBC, το οποίον ήταν, για μένα, ένα άλλο σχολείον. Ο άλλος λόγος είναι τα ίδια τα κείμενα, τα οποία αναφέρονται στην επικαιρότητα της τότε περιόδου. Πολλά από αυτά είναι ακόμη ενδιαφέροντα, μερικά δε ενδεχομένως και επίκαιρα. Οφείλω να επισημάνω το προφανές, ότι δηλαδή τα δημοσιευόμενα άρθρα είναι δημοσιογραφικά και μάλιστα της ραδιοφωνικής δημοσιογραφίας. Εκ του λόγου τούτου δεν προσφέρονται για επιστημονική κριτική. Απηυθύνοντο τότε προς τον μέσον ακροατήν και τώρα προς τον μέσον αναγνώστην και όχι προς τον ειδικόν επιστήμονα. Όμως, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, κατά την γνώμην μου, επειδή αναφέρονται σε θέματα, κυρίως οικονομικά, τα οποία απησχόλησαν την ελληνικήν και την διεθνή κοινήν γνώμην πριν από σαράντα χρόνια. Η τωρινή δημοσίευσίς τους μού παρέχει την δυνατότητα να επανεξετάσω τα ίδια ζητήματα υπό το πρίσμα των σημερινών αντιλήψεων και εξελίξεων. Τούτο γίνεται μέσω των εισαγωγικών σημειωμάτων, τα οποία συνοδεύουν το κάθε αναπαραγόμενον κείμενον. Τέλος, στα πρωτότυπα κείμενα δεν υπήρχαν προφανώς υποσημειώσεις. Αυτές ετοποθετήθησαν εις τα πλαίσια του παρόντος βιβλίου προς διευκόλυνσιν των αναγνωστών.

Ο Κωνσταντίνος Γ. Βγενόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα. Στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σπούδασε Νομικά, καθώς επίσης Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά. Στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ απέκτησε τον τίτλο του Master of Arts in Development Economics, ενώ από το Πανεπιστήμιον της Λυών ανεκηρύχθη Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών. Πρόεδρος των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ) το 1965 και εν συνεχεία Δικηγόρος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αντιπρόεδρος της Αραβο-Ελληνικής Τραπέζης και Αντιπρόεδρος της Τραπέζης Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εργάστηκε ως Βοηθός Ερευνητής και αργότερα ως Ερευνητής (Fellow) του Ινστιτούτου Σπουδών Αναπτύξεως (I.D.S.) του Πανεπιστημίου του Σάσσεξ. Στην Ελλάδα δίδαξε Οικονομικά στο ΤΕΙ του Πειραιά και την ΣΕΛΕΤΕ, ενώ θήτευσε για μία τετραετία ως Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών. Από το 2001 έως το 2006 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.

Συγγραφέας: Βγενόπουλος Κωνσταντίνος Γ.
Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης: 2015
ISBN: 960-023-069-7
Σελίδες: 296
Σχήμα: 21×14
Κατηγορίες: Οικονομία , Πολιτικές επιστήμες

Τιμή σε ιστοσελίδες: 10.44 €