Οικονομική ανάπτυξη

Περιγραφή
Η τέταρτη έκδοση του βιβλίου “Οικονομική Ανάπτυξη – Μέτρα Πολιτικής” επικαιροποιεί, μέσα από την αναμόρφωση πολλών κεφαλαίων και την προσθήκη νέων με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό πλαίσιο της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης.
Ο δεύτερος τόμος εξετάζει διεξοδικά τα πλέον φλέγοντα προβλήματα πολιτικής που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αναπτυσσόμενες χώρες. Ειδικότερα, αναλύονται τα μέτρα πολιτικής για την προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών, η εξωτερική χρηματοδότηση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών και της αναπτύξεως γενικότερα, η κρίση του εξωτερικού χρέους και τα μέτρα σταθεροποιήσεως της οικονομίας των αναπτυσσομένων χωρών.Ο καθηγητής Θεόδωρος Σκούντζος πραγματοποίησε τις προπτυχιακές του σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Οι μεταπτυχιακές του σπουδές έγιναν:
– στο Πανεπιστήμιο Manchester της Αγγλίας, απ’ όπου έλαβε το Diploma for Advanced Studies in Economic Development,
– στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania των Η.Π.Α., απ’ όπου έλαβε το διδακτορικό του (Ρh.D.) στην Οικονομική Επιστήμη.
Η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του καθηγητή Θ. Σκούντζου άρχισε με την εκλογή του το 1973 ως τακτικού καθηγητού στη Β΄ Έδρα Οικονομικής Αναπτύξεως της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (νυν Πανεπιστήμιο Πειραιώς), απ’ όπου απεχώρησε το 2002. Παράλληλα, τη χρονική περίοδο 1963-1986, διετέλεσε Επιστημονικός Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Το έτος 2003 του απενεμήθη ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Το συγγραφικό του έργο αποτελείται από:
– Συγγράμματα σε θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Οικονομικής, Οικονομικού Προγραμματισμού, Εθνικολογιστικών Συστημάτων και Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Δημοσιευμένα άρθρα και μονογραφίες σε θέματα ανάλυσης εισροών-εκροών, μακροοικονομικής έρευνας, περιφερειακής ανάπτυξης, κλαδικών μελετών.

Συγγραφέας: Σκούντζος Θεόδωρος Α.
Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 960-351-642-2
Σελίδες: 452
Τόμος: 2
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Οικονομική ανάπτυξη, Οικονομική πολιτική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 27.37 €