Οδηγός υποψηφίων εισαγωγικών διαγωνισμών Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιγραφή
Η παρούσα έκδοση αποτελεί προϊόν πενταετούς εμπειρίας στη διδασκαλία του μαθήματος “Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής”, το οποίο από τον Οκτώβριο του 2006 περιλαμβάνεται ως υποχρεωτικό μάθημα στην εξεταστέα ύλη του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η συλλογή του υλικού και η συγγραφή των κειμένων έγιναν με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή συμβολή στην προσπάθεια των υποψηφίων για την επίτευξη του στόχου τους.
Ταυτόχρονα γίνεται σύντομη ανάλυση ανά ενότητα όλων των εννοιών της εξεταστέας ύλης.
Προς διευκόλυνση τέλος των υποψηφίων παρατίθενται τα θέματα των εξετάσεων των ετών 2002, 2003, 2004, 2005 και 2007, καθώς και αναλυτικό γλωσσάριο περιβαλλοντικών όρων, του οποίου οι τριακόσιες και πλέον έννοιες καλύπτουν τη βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην επιστήμη του περιβάλλοντος.Ο κ. Αλέξανδρος Ιατρού είναι περιβαλλοντολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση περιβάλλοντος και κάτοχος μελετητικών πτυχίων κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) και κατηγορίας 1 (χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Life, Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, κ.ά.), στην εκπόνηση μελετών για τη διατήρηση – ανάδειξη περιοχών προστασίας της φύσης, καθώς και μελετών εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες.
Στον τομέα της εκπαίδευσης διαθέτει πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία υποψηφίων των εισαγωγικών διαγωνισμών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) στο μάθημα “Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής”. Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σύμβουλος στην υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης και ως επόπτης πρακτικής άσκησης σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στον τομέα του περιβάλλοντος.
Τέλος, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε ημερίδες και συνέδρια που έχουν υλοποιηθεί από πανεπιστήμια και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και είχαν ως βασική θεματολογία το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Συγγραφέας: Ιατρού Αλέξανδρος
Εκδότης: Γκιούρδας Β.
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 960-387-584-8
Σελίδες: 193
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Οικολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 13.36 €