Οδηγός της Ελευσίνος

Περιγραφή
Τοπογραφία
Η θέσις επί του λόφου της Ελευσίνος, όπου σήμερον υπάρχουσι τα ερείπια του Ιερού ήτο κατοικημένη, ως απέδειξαν αι ανασκαφαί, ήδη από των προϊστορικών χρόνων, τουλάχιστον από των αρχών της 2ας π.Χ. χιλιετηρίδος και κατά τους Μυκηναϊκούς δε και κατά τους Γεωμετρικούς χρόνους, και καθ’ όλην σχεδόν την αρχαιότητα επί της ιδίας θέσεως, και υπό τον λόφον εξηκολούθησε να είνε η Ελευσίς. […]

Συγγραφέας: Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος
Εκδότης: Κυκεών Tales
Έτος έκδοσης: 2008
ISBN: 960-98319-1-5
Σελίδες: 70
Σχήμα: 20χ14
Κατηγορίες: Ελλάς – Αρχαιότητες – Οδηγοί

Τιμή σε ιστοσελίδες: 9.62 €