Οδηγός προσλήψεων-διαγωνισμών δημοσίου και τεστ δεξιοτήτων

Περιγραφή
Για χιλιάδες απόφοιτους δημοτικού, υποχρεωτικής εκπαίδευσης και λυκείου, πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος, ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα χρόνια, το δημόσιο έχει αναδειχθεί σε “φωτεινό αντικείμενο του πόθου”. Αυτό αποδεικνύει ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων όταν προσφέρονται θέσεις εργασίας με σειρά προτεραιότητας, αλλά και η μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων στους γραπτούς διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για διάφορους κλάδους του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος για την πρόσληψη σε μόνιμη θέση στο δημόσιο, για το νέο καθεστώς μερικής απασχόλησης, καθώς και για τα απαιτούμενα προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λπ.) σε όλους τους κλάδους του δημόσιου τομέα. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ, καθώς με τις διατάξεις του “προσοντολογίου” η γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για όλες τις ειδικότητες μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Στον Οδηγό αναλύονται με σαφήνεια οι όροι κατάταξης των υποψηφίων και ο υπολογισμός των μορίων για κάθε κατηγορία, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι αλλαγές που επέφερε στις προσλήψεις ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, τα πλεονεκτήματα των πολυτέκνων και των τριτέκνων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους.
Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί κ.λπ.), καθώς και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τρεις περιζήτητους διαγωνισμούς: των δικηγόρων, των δικαστών και των συμβολαιογράφων.
Τέλος, παρουσιάζονται οι όροι και τα χαρακτηριστικά του γραπτού Τεστ Δεξιοτήτων που, όπως υποστηρίζει το ΑΣΕΠ, θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο, καθώς θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανεξάρτητα από την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού.Ο Χρήστος Κάτσικας γεννήθηκε το 1960. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1979-1983) και από το 1985 εργάζεται στη μέση εκπαίδευση. Είναι συντάκτης του περιοδικού “Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης”, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και εκπαιδευτικός συντάκτης της εφημερίδας “Τα Νέα”. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στο χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι συγγραφέας των βιβλίων:
– “Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση” Gutenbert 1994, 2000 (μαζί με τον Γ. Καββαδία)
– “Η ελληνική εκπαίδευση στο ορίζοντα του 2000”, Gutenberg 1996 (μαζί με τον Γ. Καββαδία).
– “Δώδεκα μύθοι της εκπαίδευσης”, Τα Τραμάκια 1997.
– “Κρίση του σχολείου και εκπαιδευτική πολιτική”, Gutenberg 1998 (μαζί με τον Γ. Καββαδία).
– “Σχολείο, τάξη και ιδεολογία – Τα παραμύθια της σχολικής μας ζωής” Ελληνικά Γράμματα 1999 κ.ά.

Συγγραφέας: Κάτσικας Χρήστος, Θεριανός Κώστας Ν.
Εκδότης: Σαββάλας
Έτος έκδοσης: 2008
ISBN: 960-449-589-5
Σελίδες: 335
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Εκπαίδευση – Σπουδή και διδασκαλία, Εκπαίδευση – Οδηγοί

Τιμή σε ιστοσελίδες: 13.98 €