Νομοθεσία – Κανονισμοί αερίων καυσίμων και προστασία περιβάλλοντος

Περιγραφή

Το βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές των ειδικοτήτων που ασχολούνται με τις εγκαταστάσεις Αερίων Καυσίμων.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία (3) μέρη: Μέρος I. Κανονισμοί – Νομοθεσία: Τα υλικά που χρησιμοποιούμε στις κατασκευές, στις επισκευές και στη συντήρηση, για να είναι ασφαλή πρέπει να παράγονται ή να χρησιμοποιούνται με βάσει Εθνικούς (ΕΛΟΤ, DIN, BS κ.α.) Ευρωπαϊκούς (ΕΝ) ή Διεθνείς (ISO) Κανονισμούς. Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι κανονισμοί έχουν ενσωματωθεί στη Νομοθεσία της χώρας. Οι βασικές γνώσεις που παρουσιάζονται σ” αυτό το βιβλίο αφορούν τους τεχνικούς κεντρικών θερμάνσεων, τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων και τους θερμοϋδραυλικούς. Μέρος II. Κανονισμοί Εγκαταστάσεων Αερίων Καυσίμων: Παρατίθενται οι ισχύοντες σήμερα τεχνικοί κανονισμοί για τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση των δικτύων και συσκευών των αερίων καυσίμων. Μέρος III. Προστασία Περιβάλλοντος: Εξασφαλίζεται από την ενεργό συμμετοχή κάθε εργαζόμενου ή μη. Μέλημα του κράτους είναι να φροντίζει την εφαρμογή των περιβαλλοντικών διατάξεων και των επιχειρήσεων να προσανατολίζουν την παραγωγή τους σε μεθόδους παραγωγής και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Η ύλη του βιβλίου έχει αναπτυχθεί ώστε να καλύπτει τους παρακάτω σκοπούς που οι μαθητές πρέπει να καταστούν ικανοί να γνωρίζουν: – την αναγκαιότητα για κανονισμούς στις κατασκευές – τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν τα καύσιμα αέρια – την ανάγκη για προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων – την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τη διανομή και εγκατάσταση καυσίμων αερίων – το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και τη μεθοδολογία αποκατάστασής του – τους τρόπους με τους οποίους η χρήση του Φυσικού Αερίου συμβάλει στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος Το παρόν βιβλίο είναι εκπαιδευτικό βοήθημα και δεν αντικαθιστά τα πρωτότυπα ΦΕΚ των κανονισμών. Οι τεχνικοί πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς από πιθανές τροποποιήσεις και διευκρινήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

Συγγραφέας: Haberle Gregor, Παρίκος Γιώργος Ι.
Εκδότης: Ίων
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 960-508-108-9
Σελίδες: 400
Κατηγορίες: Περιβάλλον – Προστασία, Περιβάλλον

Τιμή σε ιστοσελίδες: 37.02 €