Νομική μεθοδολογία

Περιγραφή
Η δεύτερη έκδοση έχει πλήρως αναμορφωθεί. Η διάρθρωση της ύλης και η διατύπωση του κειμένου έχουν ουσιαστικά μεταβληθεί. Η νεότερη θεωρία έχει ληφθεί υπόψη και σε ευρεία έκταση αφομοιωθεί στην ανάπτυξη της ύλης. Συναφείς θέσεις της Φιλοσοφίας του Δικαίου έχουν συσχετιστεί και κατά ένα μέρος συμπεριληφθεί. Το έργο οπτικά έχει εμφάνιση νέου έργου. Παρόλα αυτά όμως διαφοροποιήσεις από τις απόψεις της πρώτης έκδοσης σπάνια συναντώνται.

Συγγραφέας: Φίλιος Παύλος Χ.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-15-2275-1
Σελίδες: 202
Κατηγορίες: Δίκαιο – Φιλοσοφία και θεωρία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 18.15 €