Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

Περιγραφή
Με το νέο νόμο επέρχονται σημαντικές αλλαγές τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στην περιφερειακή διοίκηση του κράτους. Ειδικότερα, ανασυγκροτείται η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και συνιστώνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό συνιστώνται σε όλη την Επικράτεια 325 νέοι δήμοι (αντί των 1034 Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που υφίστανται σήμερα), 13 Περιφέρειες (που αποτελούν πλέον τους Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού) και 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Ο παρών τόμος της σειράς “Σύγχρονη Νομοθεσία” περιλαμβάνει το κείμενο του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010), την Αιτιολογική Έκθεση του και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Επιμελητής: Βατάλης Κωνσταντίνος
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-445-569-9
Σελίδες: 757
Κατηγορίες: Διοικητικό δίκαιο
Σειρές: Σύγχρονη Νομοθεσία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 23.50 €