Μηλιγγοί και Εζερίται Σλάβοι εν Πελοποννήσω

Περιγραφή
Ο Περικλής Ζερλέντης (βλ. αρ. 193-194, 216, 267 της Βιβλιοθήκης Ιστορικών Μελετών) καταθέτει εδώ τη δική του μικρή συμβολή στην ανασκευή των θεωριών “ξένων ιστορικών” (εννοεί τον Φαλλμεράυερ), οι οποίοι “εσλάβωσαν” όλη την Πελοπόννησο. Ο Συριανός λόγιος αποκαθιστά την “ιστορικήν αλήθειαν” και βάζει τάξη στο “χάος”, που προκάλεσαν όσοι “εφαντάσθησαν πανταχού της Ελλάδος επιδρομάς Σλάβων και σλαβικάς αποικίσεις”. Πηγές του είναι οι συγγραφές του βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (Περί των θεμάτων, Περί της βασιλείου τάξεως), το (φραγκικό) Χρονικό του Μωρέως (ca.1205) και ο βίος (“μαρτύριον”) του αποστόλου Ανδρέα (Λειψία 1898). O Ζερλέντης καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι σλαβικές επιδρομές στην Πελοπόννησο “δεν εγένοντο”, παρεκτός των ετών 746-747, και τα σλαβικά τοπωνύμια της Πελοποννήσου είναι “τα πλείστα νέα ελληνικά”.Ο Περικλής Ζερλεντής, ένας από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους ιστοριοδίφες του τέλους του ΙΘ΄ και των αρχών του Κ΄ αιώνα, γεννήθηκε το 1852 στην Ερμούπολη της Σύρου και πέθανε το 1925, σε ηλικία 74 ετών. Οι γονείς του ήταν γόνοι παλαιών αρχοντικών και αριστοκρατικών οικογενειών της Χίου, οι οποίοι μετά την καταστροφή της Χίου (1822) κατέφυγαν με τις οικογένειές τους στην Τήνο κι έπειτα στη Σύρο. Ο Περικλής τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Ερμούπολη και το 1867 παρακολούθησε μαθήματα, για ένα χρόνο, στο αυτοκρατορικό λύκειο της Μασσαλίας στη Γαλλία. Το 1870 στάλθηκε στο Λονδίνο για να εργασθεί στον μεγάλο εμπορικό οίκο των συγγενών του, από την πλευρά της μητέρας του, των Μαξίμων. Όμως ο νεαρός Ζερλέντης, έθεσε σε ήσσονα μοίρα τις εμπορικές και οικονομικές ασχολίες, για να αφοσιωθεί εξ’ ολοκλήρου στις προσφιλείς του φιλολογικές και ιδιαίτερα ιστορικές μελέτες. Στο Λονδίνο αναζητούσε, στις πλούσιες βιβλιοθήκες και στα παλαιοπωλεία, σπάνια βιβλία και κάθε λογής αρχειακό υλικό σχετιζόμενα με την ιστορία της πατρίδας του, κυρίως τη μεσαιωνική και της περιόδου της τουρκοκρατίας. Με δικές του δαπάνες πραγματοποίησε πολλά ταξίδια στην Ολλανδία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Τουρκία και σε πολλά νησιά του Αιγαίου χάριν των ιστορικών ερευνών. Έτσι απέκτησε με αγορές πλούσιο αρχειακό υλικό.
Από το 1883 εγκαταστάθηκε οριστικά στην αγαπημένη του γενέτειρα πόλη, την Ερμούπολη. Εκεί αφοσιώθηκε στις ερευνητικές του δραστηριότητες και στη συγγραφή των μελετών του. Σε διάστημα 40 χρόνων (1885-1925) έγραψε περισσότερες από 130 μελέτες. Η μελέτες του σε αυτοτελή βιβλία ή σε επιστημονικά περιοδικά στηρίζονται σε πρωτογενές αρχειακό υλικό και διαφωτίζουν πολλά σκοτεινά σημεία και άγνωστες πτυχές της εκκλησιαστικής κυρίως αλλά και της πολιτικής ιστορίας της χώρας μας, ιδιαίτερα των Κυκλάδων νήσων, των περιόδων της φραγκοκρατίας και της τουρκοκρατίας.

Συγγραφέας: Ζερλέντης Περικλής Γ.
Εκδότης: Καραβία Δ. Ν. – Αναστατικές Εκδόσεις
Έτος έκδοσης: 2000
ISBN: 960-258-074-7
Σελίδες: 19
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Πελοπόννησος – Ιστορία
Σειρές: Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών

Τιμή σε ιστοσελίδες: 2.40 €