Μεταβαλλόμενη αρχιτεκτονική

Περιγραφή
Το βιβλίο αυτό εξετάζει σε βάθος τη σύγχρονη υιοθέτηση της μεταβλητότητας στον κατασκευασμένο χώρο, η οποία ιστορικά έρχεται σαν τρίτο κύμα, και παρουσιάζει μια σειρά σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών κατασκευής στην αρχιτεκτονική που μπορούν να ην εφαρμόσουν.
Εγείρονται λοιπόν, τα εξής σημαντικά θέματα στα οποία γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις: Υπάρχει ουσιαστικός, πρακτικός στόχος στην εφαρμογή της μεταβλητότητας στην αρχιτεκτονική; Πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; Σε ποιο βαθμό; Με ποια οφέλη; Με ποιο κόστος; Σε ποιο σημείο το ισοζύγιο επίλυσης προβλημάτων και κόστους κάνει το όλο εγχείρημα προσιτό; Το βιβλίο στοχεύει να καλύψει όσο καλύτερα μπορεί αυτή την περιοχή προσεγγίζοντας το θέμα από την πλευρά της υιοθέτησης κινητικών συστημάτων σε κατασκευές έτσι ώστε αυτές να “αντιδρούν” και να “συμμετέχουν” στα γεγονότα που φιλοξενούν. Η σύνθεση των κατασκευών αυτών κατευθύνεται κυρίως από τη λειτουργικότητα και εξαρτάται από τις δυνατότητες μεταβολής τόσο στοιχείων του κελύφους όσο και των εσωτερικών διαχωριστικών. Η παρουσίαση αυτών των συστατικών στοιχείων ξεκινά από την περιγραφή εκείνων που συνθέτουν μια πραγματικά δυναμική κατασκευή και στη συνέχεια εξετάζει το βαθμό της δυνατότητας ενσωμάτωσής τους στην αρχιτεκτονική.
Παρουσιάζονται και αξιολογούνται επιλεγμένα παραδείγματα, ταξινομημένα ανάλογα με το είδος της φαινομενολογικής μεταβολής που παρουσιάζουν και προτείνεται ένα γενικό πλαίσιο εργασίας μέσα από το οποίο είναι δυνατό να επιλεχθούν τα απαραίτητα συστήματα για το σχεδιασμό και την κατασκευή μεταβαλλόμενων χώρων.

Συγγραφέας: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος – Αλκέτας
Εκδότης: ΊωνΕκδοτικός Όμιλος Ίων
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-508-041-9
Σελίδες: 496
Σχήμα: 23χ18
Κατηγορίες: Αρχιτεκτονική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 42.07 €