Μεντορική

Περιγραφή
Σκοπός του βιβλίου είναι η διαμόρφωση ενός πραξιολογικού πλαισίου, το οποίο να συνδυάζει επιτυχώς θεωρία και πράξη και να εστιάζει στην παραγωγή τεχνογνωσίας για την άσκηση του μεντορικού έργου.
Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο στοχεύει:
α. Να προσδιορίσει ιστορικά την προέλευση της Μεντορικής.
β. Να οριοθετήσει τη Μεντορική, ως παιδαγωγική και διδακτική καθοδήγηση.
γ. Να καθορίσει το έργο της Μεντορικής, ως προϊόν αλληλεπίδρασης των παραγόντων της διδασκαλίας και των σχέσεων που προκύπτουν.
δ. Να αναπτύξει το περιεχόμενο της μαθησιακής σχέσης, της παιδαγωγικής σχέσης, της διδακτικής σχέσης και της διαμαθητικής σχέσης.
ε. Να διαστασιοποιήσει το ρόλο του Μέντορα και να διαμορφώσει μεντορικά μοντέλα.
στ. Να αναλύσει το έργο της Μεντορικής, διαμορφώνοντας ένα πολυεπίπεδο μοντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην απόκτηση δεξιοτήτων.
ζ. Να ερευνήσει και να αξιολογήσει το μεντορικό έργο, αναλύοντας τα παραδείγματα έρευνας και τα μοντέλα αξιολόγησης: το μεταθετικιστικό, το κονστρουκτιβιστικό, το μετασχηματικό και το πραγματιστικό, θέτοντας αυτά σε εφαρμογή.Ο Γιάννης Σαλβαράς είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής Διδακτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Εργάστηκε ως δάσκαλος, σχολικός σύμβουλος και σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Διευθυντής σχολών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων επιμόρφωσης και παραγωγής διδακτικού υλικού, ειδικός σύμβουλος στο ΥΠΕΠΘ, συντάκτης αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, συγγραφέας σχολικών βιβλίων, μέλος διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του επικεντρώνεται στη Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας και στο Διδακτικό Σχεδιασμό. Στα βιβλία του συμπεριλαμβάνονται: “Διδακτικοί Στόχοι” (1996), “Γλωσσική Διδασκαλία” (2000), “Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά” (2005, 2006), “Μοντέλα και Στρατηγικές διδασκαλίας” (2007), “Διδακτικός Σχεδιασμός” (2009), “Μεντορική” (2011).

Συγγραφέας: Σαλβαράς Γιάννης Κ.
Εκδότης: Γρηγόρη
Έτος έκδοσης: 2013
ISBN: 960-333-764-1
Σελίδες: 549
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Παιδαγωγική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 30.02 €