Μελέτες για την ελληνική γλώσσα: Μνήμη Α. – Φ. Χρηστίδη

Περιγραφή
O τόμος αυτός περιλαμβάνει κείμενα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της 27ης ετήσιας συνάντησης εργασίας του τομέα γλωσσολογίας του τμήματος φιλολογίας του Α.Π.Θ. (6-7 Μαΐου 2006), και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του καθηγητή γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. Αναστασίου-Φοίβου Χρηστίδη (1946-2004).
Περιέχονται οι εισηγήσεις:
– Bernard Comrie, “Areal typology and the “World Atlas of Language Structures””
– Hector Campos, “”Agree” and “move FF” in Greek Αromanian”
– Chariton Charitonidis, “Towards a typological classification of modern Greek”
– Γεώργιος Κ. Γιαννάκης, “Ινδοευρωπαϊκή μεταφορά”
– Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου, “Η ανάδυση του οριστικού άρθρου στην ελληνική και την ιταλική: συγκριτική μελέτη”
– Euangelia Daskalaki, “Free relatives in Greek: Deriving External Case Matching”
– Raul Dominguez Casado, “SEG XLVIII 1067, δίφθογγος ή δεύτερη αναπληρωματική έκταση στη θηραϊκή διάλεκτο;”
– Gaberell Drachman, Angeliki Malikouti – Drachman, “Concrete vs. Abstract Explanations in Phonology”
– Georges Drettas, “Le Corpus judeo-grec et l’etude des vernaculaires medievaux du grec”
– Stella Gryllia, Marika Lekakou, “Clefts in Cypriot Greek”
– Αλέξης Καλοκαιρινός, “Η πυκνότητα και η μονάδα: αναγνώσεις του Τάσου Χριστίδη”
– Μαρία Καραλή, “Υποκειμενικότητα και μέση φωνή”
– Αλεξάνδρα Καρούσου, “Η σχέση των φωνητικών παραγώγων της προλεκτικής περιόδου με την ανάδυση των πρώτων λέξεων στα παιδιά”
– Ζ. Κ. Κουβάτσου, Ρ. Πήτα, Β. Κ. Κιμισκίδης, Ε. Λαζαρίδου, Δ. Α. Κάζης, Σ. Παπαγιαννόπουλος, Α. Κάζης, “Σημασιολογική αμφισημία στην επιληψία”
– Δώρης Κ. Κυριαζής, “Η σχέση του ελληνικού γλωσσικού ιδιώματος της Χιμάρας με τα άλλα νεοελληνικά ιδιώματα”
– Νικόλαος Λαβίδας, “Μηχανισμοί παραγωγής μεταβατικών εναλλαγών στη διαχρονία της ελληνικής”
– Io Manolessou, Geoffrey Horrocks, “The development of the definite article in Greek”
– Μαριάννα Μαργαρίτη – Ρόγκα, “Ο σχηματισμός των ανδρωνυμικών στις νεοελληνικές διαλέκτους”
– Θεόδωρος Μαρκόπουλος, “Γραμματικοποίηση και γλωσσική ποικιλία: ο μέλλοντας στην εποχή της Κρητικής “Αναγέννησης” (16ος-17ος αι.)
– Σοφία Μαρμαρίδου, “Εννοιολογική μεταφορά και πολιτισμικά μοντέλα: η περίπτωση του ψυχρού πόνου στην ελληνική”
– Julian Mendez Dosuna, “Παρατηρήσεις στις νέες μαντειακές πινακίδες της Δωδώνης”
– Αμαλία Μόζερ, “Άποψη, χρόνος και ιστορία”
– Ελένη Μότσιου, “Όψεις της μη κυριολεξίας στη γλώσσα και τη σκέψη του παιδιού”
– Κική Νικηφορίδου, Δήμητρα Κατή, “Απροσδιόριστες γραμματικές δομές: προεκτάσεις για τη θεωρητική περιγραφή και αναπτυξιακή μελέτη των αναφορικών προτάσεων”
– Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, “Η ρηματική άποψη στην ελληνική και οι σχέσεις E, R, S”
– Νίκος Παντελίδης, “Κοινή δημοτική: παρατηρήσεις στη διαδικασία διαμόρφωσής της”
– Ευάγγελος Β. Πετρούνιας, “Νεοκαθαρεύουσα και εξαγγλισμός της ελληνικής: γραμματικό σύστημα”
– Αγγελική Ράλλη, Δήμητρα Μελισσαροπούλου, Συμεών Τσολακίδης, “Ο παρακείμενος στη νέα ελληνική και στις διαλέκτους: παρατηρήσεις για τη μορφή και την εξέλιξή του”
– Μιχάλης Σετάτος, “Αδυναμίες και μειονεκτήματα της γλώσσας”
– Ειρήνη Σεχίδου, “Τυπολογία και γλωσσική επαφή: η επίδραση της ελληνικής στο προθετικό σύστημα της ρομανί”
– Λουκάς Δ. Τσιτσιπής, “Γλωσσική εθνογραφία, γλωσσική ανθρωπολογία και υβριδιακές διακλαδικές προσεγγίσεις”
– Jeroen Vis, “Η αποφυγή του “re” στην αττική διάλεκτο: μια περίπτωση “φωνολογικής συνωμοσίας”
– Στρογγυλή τράπεζα, “Η διεπιστημονικότητα στη σκέψη του Α.-Φ. Χριστίδη”

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Εισηγητής: Comrie Bernard, Campos Héctor, Charitonidis Chariton, Γιαννάκης Γεώργιος Κ., Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα, Δασκαλάκη Ευαγγελία, Domínguez Casado Raúl, Drachman Gaberell, Malikouti – Drachman Angeliki, Δρέττας Γεώργιος, Gryllia Stella, Lekakou Marika, Καλοκαιρινός Αλέξης, Καραλή Μαρία, Καρούσου Αλεξάνδρα, Κουβάτσου Ζ. Κ., Πήτα Ρία Μ., Κιμισκίδης Βασίλειος Κ., Λαζαρίδου Ε., Κάζης Δημήτρης Α., Παπαγιαννόπουλος Σ., Κάζης Αριστείδης Δ., Κυριαζής Δώρης Κ., Λαβίδας Νικόλαος, Manolessou Io, Horrocks Geoffrey, Μαργαρίτη – Ρόγκα Μαριάννα, Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Μαρμαρίδου Σοφία, Méndez Dosuna Julián, Μόζερ Αμαλία, Μότσιου Ελένη, Νικηφορίδου Κική, Κατή Δήμητρα, Ξυδόπουλος Γιώργος Ι., Τσαγγαλίδης Αναστάσιος, Παντελίδης Νικόλαος Γ., Πετρούνιας Ευάγγελος Β., Ράλλη Αγγελική, Μελισσαροπούλου Δήμητρα, Τσολακίδης Συμεών, Σετάτος Μιχάλης, Σεχίδου Ειρήνη, Τσιτσιπής Λουκάς Δ., Vis Jeroen
Οργανισμός: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Γλωσσολογίας
Εκδότης: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 960-231-125-8
Σελίδες: 442
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Γλωσσολογία, Ελληνική γλώσσα, Νέα
Σειρές: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 23.68 €