Μελέτες αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου Ι

Περιγραφή
Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μελέτες της συγγραφέως, δημοσιευμένες αλλά και αδημοσίευτες, οι οποίες αντιμετώπισαν ζητήματα αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου. Η συγκεντρωτική παρουσίαση του έργου συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίησή του, καθιστώντας ευχερέστερη την πρόσβαση των νομικών σε μία σειρά σημαντικών δικονομικών ζητημάτων.
Η ύλη δεν διαρθρώνεται κατά θεματικές ενότητες. Προηγούνται οι μελέτες του αστικού δικονομικού δικαίου, οι οποίες ακολουθούν τη σειρά των άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και έπονται τα δημοσιεύματα του διεθνούς δικονομικού δικαίου. Το αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, που ακολουθεί, θα μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο τον αναγνώστη στη χρήση του τόμου.

Συγγραφέας: Μακρίδου Καλλιόπη Θ.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-445-559-1
Σελίδες: 695
Κατηγορίες: Αστικό δίκαιο, Διεθνές δίκαιο , Δικονομικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 42.30 €