Μεθοδολογία έρευνας αγοράς και ανάλυση δεδομένων

Περιγραφή
Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι vu βοηθήσει τον αναγνώστη να διεξάγει τη δική του έρευνα, είτε έρευνα αγοράς, είτε ψυχομετρική, είτε επιστημονική, και να επεξεργασθεί τα δεδομένα της έρευνας με το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Με τον όρο -έρευνα- εννοείται η διερεύνηση ανθρώπινων σχέσεων ή ιδιοτήτων αντικειμένων, προϊόντων κ.λπ., η οποία διεξάγεται, συνήθως, με τη βοήθεια δειγματοληπτικών μεθόδων, εντός ή εκτός του εργαστηρίου. Το βιβλίο στηρίζεται στο δόγμα -της εμπειριοκρατίας-, το οποίο είναι το κυρίαρχο δόγμα στην αγγλοσαξονική επιστήμη των ανθρώπινων σχέσεων καν συμπεριφορών. Κατά το δόγμα αυτό, η γνώση αποκτάται με το πείραμα, τη δειγματοληψία, τη συνέντευξη ή τη μελέτη περιπτώσεως. Η εφαρμογή του δόγματος αυτού έχει ως συνέπεια τη συλλογή τεράστιου όγκου πληροφοριών και δεδομένων για μια ειδικότερη περίπτωση ή για μια εμπορική επιχείρηση -εν τη γενέσει της- ή -εν λειτουργία-.
Η πείρα μου ως συγγραφέας στη διδασκαλία μαθημάτων Εμπορικής Στατιστικής, Έρευνας Αγοράς και Στατιστικών Πακέτων στα Πανεπιστήμια Dallas του Τέξας. Γιοχάνεσμπουργκ Νοτίου Αφρικής και στο ΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με δίδαξε ότι:
α) Οι σπουδαστές βρίσκουν δύσκολη την εισαγωγή δεδομένων στο SPSS, στο μετασχηματισμό των δεδομένων στην ανάλυση και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που εκτείνονται σε πολλές σελίδες, των γραφημάτων κ.λπ.
β) Οι σπουδαστές δεν μπορούν να εκλέξουν το πιο κατάλληλο από τα κουτιά διαλόγων.
γ) Τα αποτελέσματα είναι γραμμένα με όρους αυστηρά στατιστικούς, τους οποίους ένας μη ειδικός είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει.
δ) Οι σπουδαστές, εάν υπερπηδήσουν τα εμπόδια (α), (β) και (γ), έχουν δυσκολία να γράψουν μια σωστή αναφορά (report) με τη μέθοδο και τα αποτελέσματα τους.
Η γνώση των παραπάνω εμποδίων των σπουδαστών (και πολλών από τους ερμηνευτές) με ανάγκασε να γράψω το Β’ μέρος του βιβλίου αυτού, το οποίο εξηγεί με βήματα απλό και κατανοητά τα διάφορα προγράμματα του SPSS που είναι στη διάθεση του κάθε ερευνητή για τη λύση στατιστικών προβλημάτων της έρευνας αγοράς και, γενικότερα, της επιστημονικής έρευνας.
Κάθε κεφάλαιο του Α’ μέρους του βιβλίου περιέχει:
1. Συνοπτική θεωρία και τους τύπους που χρησιμοποιούνται για τη λύση ενός προβλήματος.
2. Υποδειγματική λύση μιας άσκησης, τουλάχιστον, με τη βοήθεια του πακέτου ΜΙΝΙΤΑΒ.
Κάθε κεφάλαιο του Β’ μέρους του βιβλίου περιέχει:
Ι. Υποδειγματική λύση, με λεπτομερή εξήγηση των εντολών του SPSS που χρησιμοποιούνται, σε ένα τουλάχιστον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.
2. Στατιστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων, με λεπτομερή αναφορά σε στατιστικά θεωρήματα, τύπους και ορισμούς.
Τα κεφάλαια του Β’ μέρους του βιβλίου αναφέρονται όχι μόνο σε θέματα μονοδιάστατης στατιστικής ανάλυσης, όπως Έλεγχος Μονοδιάστατων Υποθέσεων, Έλεγχος Καλής Προσαρμογής, Ανάλυση Διασποράς, αλλά και σε θέματα πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης, όπως Πολλαπλή Παλινδρόμηση, Πολυδιάστατη Ανάλυση Διασποράς (MANOVA), Παραγοντική (Factor) Ανάλυση, Διακρίνουσα (Descrimiriant) Ανάλυση κ.λπ.
Επίσης διερευνώνται προβλήματα Χρονολογικών Σειρών και Αξιοπιστίας (Reliability). Συνεπώς, το βιβλίο αυτό καθίσταται μοναδικό, σήμερα, στην Ελλάδα, με τέτοιο εύρος θεμάτων στο SPSS. To βιβλίο είναι κατάλληλο για τους φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας, Marketing, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Βιβλιοθηκονομίας και για όλα τα εργαστήρια των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στα οποία γίνεται χρήση του SPSS. (από τον πρόλογο του συγγραφέα)Ο Χρήστος Κων/νου Φράγκος γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1949. Κατέχει πτυχίο του μαθηματικού τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Master of Science in Statistics από το πανεπιστήμιο Brunel της Αγγλίας και Doctor of Philosophy in Statistics από το London School of Economics and Political Sciences (1980). Έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές στο University College, London, και Imperial College, London. Δίδαξε θεωρία πιθανοτήτων και στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1981-1983), στο Πανεπιστήμιο Witwatersrand του Γιοχάννεσμπουργκ, Νότια Αφρική (1984-1986, 1988-1995) και στο Τμήμα Στατιστικής του Southern Methodist University, Dallas, Texas (1987). Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε ξένα επιστημονικά περιοδικά (Biometrika κ.ά.) Ειδικεύεται σε θέματα μη παραμετρικών μεθόδων στατιστικής (Robust Estimation, Bootstrap Methods). Έχει κάνει επιστημονικές ανακοινώσεις σε περισσότερα από 50 διεθνή συνέδρια. Είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων στατιστικής.

Συγγραφέας: Φράγκος Χρήστος Κ. 1949- δρ. στατιστικής
Εκδότης: Interbooks
Έτος έκδοσης: 2004
ISBN: 960-390-138-5
Σελίδες: 608
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Προγράμματα, Στατιστική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 34.93 €