Μεθοδικός οδηγός γλωσσικών ασκήσεων "γραμματικής και συντακτικού" νεοελληνικής γλώσσας

Περιγραφή
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την Νεοελληνική Γλώσσα. Γι’ αυτό το λόγο στο βιλίο γίνεται εμπεριστατωμένη αναφορά: α. στο σχηματισμό των λέξεων, β. στην ετυμολογία λέξεων, γ. στα πάθη φωνηέντων, δ. στην πολυσημία των λέξεων, ε. στην εννοιολογική διάκριση λέξεων, στ. στους ορθογραφικούς κανόνες, ζ. στα κυριότερα συντακτικά φαινόμενα, η. στα σχήματα λόγου, θ. στον τρόπο που δίνεται ο ορισμός των λέξεων-εννοιών, ι. στο ύφος και στη δομή του λόγου, ια. στους τρόπους πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια συλλογισμοί), ιβ. στον τρόπο παραγραφοποίησης, ιγ. στο περιεχόμενο των συνηθέστερων θεωριών και όρων και σε πολλά άλλα γλωσσικά φαινόμενα.
Σε κάθε ενότητα παρατίθενται αρκετά παραδείγματα, για να κατανοηθεί πλήρως το αντίστοιχο γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται αρκετές ασκήσεις όλων των τύπων και μορφών, ώστε οι μαθητές να ασκηθούν στη λύση απλών και σύνθετων γλωσσικών, σημασιολογικών και συντακτικών ασκήσεων.Ο Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης είναι φιλόλογος, με μεγάλη προσφορά στη Μέση Εκπαίδευση.

Συγγραφέας: Σαλαγιάννης Παναγιώτης Β.
Εκδότης: Δαρδανός Χρήστος Ε.
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-380-213-1
Σελίδες: 647
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ελληνική γλώσσα, Νέα – Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)

Τιμή σε ιστοσελίδες: 20.83 €