Μαθήματα γραμματικής Α΄ και Β΄ δημοτικού

Περιγραφή
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι μια πρόταση για τη διδασκαλία της γραμματικής, η οποία αξιοποιεί παραδοσιακές και “σύγχρονες” απόψεις, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχολική πραγματικότητα.
Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει μαθήματα για:
Α. Τη γραμματική της λέξης (προφορά και γραφή των λέξεων, φθόγγοι, γράμματα, φωνήεντα, σύμφωνα, συλλαβισμούς, τονισμός, κλίσεις ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, κ.ά.)
Β. Τη γραμματική της πρότασης (σύνθεση, επαύξηση, εμπλουτισμός, συναρμολόγηση, σημασία της πρότασης).
Γ. Τη γραμματική του κειμένου (ομαδοποίηση προτάσεων και παραγραφοποίηση, απλές περιγραφές και αφηγήσεις). (Βλ. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.)
Επειδή για τη γλωσσική διδασκαλία, και ειδικότερα για τη διδασκαλία της γραμματικής, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κρίναμε απαραίτητο να παραθέσουμε σε παράρτημα (σελ. 285 κ.ε.) διευκρινίσεις για τις καινοτομίες του παρόντος βιβλίου, που συνδέονται με τα νέα αναλυτικά προγράμματα και τα νέα διδακτικά βιβλία, οδηγίες για διδακτικές ενέργειες και μαθητικές δραστηριότητες, αλλά και διευκρινίσεις για αμφιλεγόμενα θέματα.
Συγκεκριμένα, δίνονται διευκρινίσεις για τη δομική, τη λειτουργική αλλά και την επικοινωνιακή διάσταση των γραμματικών φαινομένων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ορθογραφία και κυρίως στη σύνδεση της ορθογραφίας των λέξεων με τα γραμματικά φαινόμενα που εξετάζονται κάθε φορά. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι, με το παρόν βιβλίο, τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με γραμματική ορολογία και γραμματικά φαινόμενα που, με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα νέα βιβλία, θεωρούνται απαραίτητα για την Α΄και κυρίως για τη Β΄τάξη. Αυτά, σύμφωνα με τη σπειροειδή διάταξη της ύλης, θα επανέλθουν διευρυμένα στις επόμενες τάξεις.
(από τον πρόλογο της συγγραφέως)

Συγγραφέας: Ζαβιτσάνου – Παπαγρηγορίου Τασούλα
Εικονογράφος: Παπαδόπουλος Ζαχαρίας
Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη
Έτος έκδοσης: 2008
ISBN: 960-16-2647-6
Σελίδες: 294
Σχήμα: 28χ21
Κατηγορίες: Ελληνική γλώσσα, Νέα – Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης), Ελληνική γλώσσα, Νέα – Γραμματική – Σπουδή και Διδασκαλία
Σειρές: Βιβλία για την Εκπαίδευση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 14.52 €