Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα

Περιγραφή

Πώς ορίζεται η ποιοτική κοινωνική έρευνα και ποια είναι τα θεμελιακά της χαρακτηριστικά. Πώς σχεδιάζουμε μια έρευνα σύμφωνα με τις αρχές της ποιοτικής προσέγγισης και πώς διατυπώνουμε ενδεδειγμένα ερευνητικά ερωτήματα. Πώς διαρθρώνεται η ερευνητική διαδικασία στην ποιοτική έρευνα. Πώς κωδικοποιούμε ποιοτικά δεδομένα και κατασκευάζουμε μια εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία σύμφωνα με τις αρχές της Grounded Theory. Πώς αναλύουμε κείμενα βιογραφικών αφηγήσεων. Τι είδους γενικεύσεις μπορούμε να αξιώσουμε στις ποιοτικές μελέτες. Ποια κριτήρια ελέγχου ποιότητας αποδέχονται οι ερευνητές που υιοθετούν την ερμηνευτική προσέγγιση. Μπορούν τα ποιοτικά δεδομένα να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν δευτερογενώς. Πώς αξιολογούνται στην ποιοτική ανάλυση λογισμικά προγράμματα όπως το NVivo 10. Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει στα παραπάνω με συστηματικό και μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση των τεχνικών και των διαδικασιών ανάλυσης που προτείνονται στο πλαίσιο δύο δημοφιλών προσεγγίσεων: της Εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (Grounded Theory) και της βιογραφικής αφηγηματικής προσέγγισης. Επιδιώκει, επίσης, να παρουσιάσει προτάσεις για όλα τα στάδια του ερευνητικού σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας και να διαφωτίσει σημεία που συχνά προκαλούν παρανοήσεις. Το Επίμετρο του βιβλίου εισάγει τον αναγνώστη με απλό και κατανοητό τρόπο στη χρήση του λογισμικού προγράμματος NVivo 10, που αποτελεί έναν πολύτιμο βοηθό του ερευνητή κατά τη διαχείριση, οργάνωση και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.

Ο Γιώργος Τσιώλης είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία και στη Δανία. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και, στη συνέχεια, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα μεθοδολογίας της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας με ιδιαίτερη αναφορά στη βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες μεταβολές στο πεδίο της Εργασίας, όπως αυτές βιώνονται από τα ενεχόμενα υποκείμενα. ‘Εχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει, επίσης, τη μελέτη “Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Μια ποιοτική διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την ένταξη στην απασχόληση” (Εκδόσεις Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, 2005).

Συγγραφέας: Τσιώλης Γιώργος
Εκδότης: Κριτική
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 960-218-885-9
Σελίδες: 512
Σχήμα: 24×17
Κατηγορίες: Κοινωνικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες – Μεθοδολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 19.91 €