Μάνατζμεντ

Περιγραφή
Η παρούσα έκδοση αντανακλά, σε κάποιο βαθμό, την προσωπική γνώση και την ωριμότητα του συγγραφέα σε σχέση με το αντικείμενο του μάνατζμεντ. Είναι δε σε μεγάλη έκταση επικαιροποιημένη, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί πρόσφατη (μέχρι το τέλος του 2010) και εκτεταμένη βιβλιογραφία και συγκεκριμένα πολλά άρθρα από επιστημονικά περιοδικά, πρόσφατες εκδόσεις βιβλίων και αρκετές ηλεκτρονικές πηγές. Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου καταβλήθηκε έντονη προσπάθεια να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πράξης. Έτσι, αφενός μεν χρησιμοποιήθηκε πολλή βιβλιογραφία, αφετέρου δε γίνεται χρήση πολλών παραδειγμάτων από την επιχειρησιακή ζωή και παρουσιάζονται νέες περιπτώσεις (cases) επιχειρησιακών προβλημάτων. Ο βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα βασικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του μάνατζμεντ, αλλά και τις τελευταίες τάσεις που υπάρχουν σε σχέση με αυτό. Η δομή και κάποια χαρακτηριστικά της παρούσας έκδοσης διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη. Ακολουθήθηκε, και στην παρούσα έκδοση, η προσέγγιση με βάση τις λειτουργίες του μάνατζμεντ?σχεδιασμός, οργάνωση, διεύθυνση/καθοδήγηση και έλεγχος? που είναι και η πιο καθιερωμένη. Καινούργια θέματα που εξετάζονται είναι, μεταξύ άλλων: η διαφορετικότητα των ανθρώπων στο πλαίσιο του μάνατζμεντ, η πληροφοριακή τεχνολογία, τα υποδείγματα και στυλ λήψης αποφάσεων, ένα υπόδειγμα περιγράμματος Επιχειρηματικού Σχεδίου, η διοίκηση καινοτομιών, η κάρτα ισόρροπων επιδόσεων, η εταιρική διακυβέρνηση, ο οργανισμός που μαθαίνει, η διαχείριση των κρίσεων, ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας και η προσωπική βελτίωση, πρακτικές συμβουλές για να γίνει κάποιος μάνατζερ και αρκετά άλλα. Διατηρήθηκαν οι ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, όπως και οι περιπτώσεις (cases) επιχειρησιακών προβλημάτων στο παράρτημα, στο τέλος του βιβλίου. Επιπλέον, στο παράρτημα, περιλαμβάνονται δύο καινούργιες cases και συγκεκριμένα για τις εταιρείες IKEA και Starbucks.

Συγγραφέας : Σαρμανιώτης Χρήστος
Εκδότης : Δίσιγμα
Έτος έκδοσης : 2011
ISBN : 960-9495-16-8
Σελίδες : 606
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Διοίκηση και οργάνωση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 42.72 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.