ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Κ.Φ.Α.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Περιγραφή

Περιεχόμενα:

 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (πλήρης ανάλυση).

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών στην Πράξη.

Υποκαταστήματα – Καρτέλλες αποθήκης του λογ. 94 – Η/Υ.

Αντιπροσωπείες – Εκκαθαρίσεις – Πρακτικά Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Δημοσιεύσεις – Φορολογία κερδών επιχείρησης


Αποσβέσεις – Φοροδιαφυγές – Φ.Π.Α. στην Πράξη.

Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. (λογιστικά βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας).

 

Συγγραφέας: Καραγιάννης Ιωάννης Δ.
Εκδότης: Καραγιάννης Ιωάννης
Έτος έκδοσης: 2013
ISBN:
Σελίδες:
Κατηγορίες: Λογιστική, Φορολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 23.59 €