Λογιστικά φύλλα Excel 2002 στην εκπαίδευση

Περιγραφή
Το βιβλίο “Υπολογιστικά Φύλλα Excel 2002” αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο βοήθημα διδασκαλίας του Ms Excel. Το βιβλίο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας αποτελείται από 14 ενότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των δυνατοτήτων του Ms Excel 2002. Σε κάθε ενότητα μαζί με την Εισαγωγή περιγράφονται ευκρινώς οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι της.
Οι ενότητες ολοκληρώνονται με την Ανακεφαλαίωση και το πολύ χρήσιμο εργαλείο με τίτλο “Τι πρέπει να έχετε μάθει”.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως τα παρόν εγχειρίδιο δεν είναι προσανατολισμένο επάνω στην εξεταστέα ύλη οποιασδήποτε πιστοποίησης (ACTA, ECDL, CAMBRIDGE, MOUS) γνώσεως χρήσης της εφαρμογής. Παρόλα αυτά παρέχει με ειδικά παραρτήματα και σημειώσεις την απαραίτητη βοήθεια στον σπουδαστή να ανταπεξέλθει με άνεση σε οποιαδήποτε εξέταση των παραπάνω πιστοποιήσεων σε απλό ή προχωρημένο επίπεδο.

Συγγραφέας: Δούρβας Ιωάννης
Εκδότης: Γκιούρδας Β.
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 960-387-385-3
Σελίδες: 386
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Προγράμματα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 9.42 €