Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 και Ν. 4254/2014

Περιγραφή

Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Το Β΄ μέρος περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία τα άρθρα του κώδικα, καθώς και πίνακες και παραδείγματα.
Αναλυτικά περιλαμβάνει: Γενικές Διατάξεις-Φορολογικό Μητρώο-Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

Συγγραφέας: Αλτιπαρμάκ Χρήστος
Εκδότης: Αρναούτη
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 960-9764-30-8
Σελίδες:
Κατηγορίες: Φορολογικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 48.10 €