Κώδικας πολιτικής δικονομίας

Περιγραφή
Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της σειράς Σύγχρονη Νομοθεσία είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις μέχρι και τους Νόμους 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011), 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.11.2011) και 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), ο Εισαγωγικός Νόμος μέχρι και τον Νόμο 4055/2012, ο Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 μέχρι και τον Καν. (ΕΕ) 156/2012 και ο Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 με τον Καν. (ΕΚ) 2116/2004.
Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη έχουν τεθεί κατατοπιστικοί τίτλοι σε όλα τα άρθρα του ΚΠολΔ, κι εκεί όπου δεν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο κείμενο. Οι τίτλοι αυτοί εμφανίζονται ανάμεσα σε αγκύλες, προκειμένου να ξεχωρίζουν από τους τίτλους του αυθεντικού κειμένου.

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-445-788-8
Σελίδες: 1009
Σχήμα: 17χ12
Κατηγορίες: Κώδικας πολιτικής δικονομίας
Σειρές: Σύγχρονη Νομοθεσία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 11.28 €