Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών

Περιγραφή

Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με τον Νόμο 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35/16.9.1988), είναι ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις έως και τους Νόμους 3841/2010 (ΦΕΚ Α΄ 55/6.4.2010), 3849/2010 (ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010), 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010), 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010), 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010), 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011) και 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012). Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με τον Νόμο 2812/2000 (ΦΕΚ Α΄ 67/10.3.2000), είναι ενημερωμένος έως και τους Νόμους 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010), 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011) και 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011).

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-445-819-1
Σελίδες: 373
Σχήμα: 17χ13
Κατηγορίες: Δικαστήρια, Κώδικες
Σειρές: Σύγχρονη Νομοθεσία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 11.28 €