Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

Περιγραφή
Το παρόν έργο αποτελεί τη Β΄ έκδοση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η οποία είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 3336/2005. Χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992), όπως ισχύει μετά τους νόμους 3229/2004, 3296/2004, 3301/2004 και 3336/2005, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, θέσπισαν κανόνες σχετικά με την εφαρμογή για πρώτη φορά των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) από τις επιχειρήσεις. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνώστη παρατίθενται κατ΄άρθρο του Κώδικα όλες οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις σε πλήρες κείμενο, οι διατάξεις του προϊσχύσαντος δικαίου σε μορφή υποσημειώσεων, πίνακας των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων και πλαγιότιτλοι. Επίσης, περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο του Ν 1809/1988 «Φορολογικοί Μηχανισμοί και άλλες διατάξεις» σε κωδικοποιημένη μορφή, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 3220/2004 και ισχύει σήμερα. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει νομολογία των τελευταίων δώδεκα ετών, κατανεμημένη σε θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στα κεφάλαια του Κώδικα, σχετική βιβλιογραφία – αρθρογραφία, χρονολογικό πίνακα νομοθεσίας και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο νομοθεσίας και νομολογίας. Αποτελεί ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου.

Συγγραφέας : Στίγκας Θεόδωρος
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN : 960-272-294-0
Σελίδες : 352
Κατηγορίες : Φορολογικός κώδικας , Οικονομία – Δίκαιο και νομοθεσία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 22.50 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.